MPL WARSZAWA-MODLIN. 7 obywateli Chin ukaranych za nielegalne przekroczenie granicy państwowej

2022-02-17 10:12:43

We wtorek, 15 lutego po przylocie samolotu z Mediolanu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin ujawnili 7 obywateli Chin, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Azjaci za przekroczenie granicy wbrew przepisom zostali ukarani mandatami karnymi na łączną kwotę około 2,5 tys. złotych. Dodatkowo dwoje z nich otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu.


Do ujawnienia, a następnie ukarania 7 obywateli Chin doszło w hali przylotów MPL Warszawa – Modlin, podczas rutynowej kontroli legalności pobytu wobec cudzoziemców podróżujących w ruchu Schengen. Spośród pasażerów rejsu z Mediolanu, skontrolowano siedmiu obywateli Chin, legitymujących się oryginalnymi ważnymi chińskimi paszportami. Dwie kobiety, poza paszportami, nie posiadały żadnego dokumentu uprawniającego ich do legalnego pobytu na terytorium państw strefy Schengen, zaś pięcioro pozostałych miało włoskie tytuły pobytowe, tyle że nieważne.

W rozmowie z funkcjonariuszami, jedna z cudzoziemek przyznała się, że od ponad 3 lat przebywała we Włoszech nielegalnie, teraz chce wrócić z powrotem do Chin, podobnie zresztą jak kolejna, która studiowała w Włoszech do momentu, kiedy nie wygasł termin ważności jej wizy.

Pozostali oświadczyli, że są w trakcie ubiegania się o kolejną kartę pobytu, na dowód czego każdy z nich przedstawił dokumenty poświadczające złożenie wniosku, a tym samym fakt przebywania w procedurze o uzyskanie nowego tytułu pobytowego i legalny pobyt na terytorium Włoch. Niestety, zarówno okazane dokumenty, jak i personalia cudzoziemców nie figurowały w żadnych dostępnych bazach danych, co przesądziło o tym, że ich pobyt w Polsce jest nielegalny.

W związku z zaistniałą sytuacją, wszyscy zostali ukarani mandatami karnym gotówkowym w wysokości 350 złotych za naruszenie art. 49 a § 1 kodeksu wykroczeń (kto wbrew przepisom przekracza granicę RP podlega karze grzywny). Azjaci zostali również pouczeni przez funkcjonariuszy o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium państwa, w którym ich pobyt jest legalny. Dodatkowo, wobec dwóch nielegalnych cudzoziemek, komendant placówki SG wszczął postępowania administracyjne w kierunku wydania decyzji zobowiązujących do powrotu.

tekst i fot.: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…