Miliony dla wsi

2016-05-28 9:18:39

Stowarzyszenia “Między Wisłą a Kampinosem” oraz Zielone Mosty Narwi otrzymają po kilkanaście milionów z Unii Europejskiej.

Do 29 lokalnych grup działania (LGD) z Mazowsza trafi blisko 320 mln zł środków unijnych. Wybrane LGD przygotowały najlepsze lokalne strategie rozwoju (LSR) dla terenów wiejskich, na których działają.
Środki pochodzące z PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 będą przeznaczone m.in. na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej, projekty związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy, budowę lub przebudowę świetlic wiejskich, boisk, placów zabaw, remonty obiektów zabytkowych na terenach wiejskich oraz budowę dróg lokalnych prowadzących do obiektów użyteczności publicznej.
– Te pieniądze to wsparcie dla mazowieckich wsi i małych miasteczek. Co ważne, o tym, na jakie inwestycje zostaną one przeznaczone, zadecydują lokalne grupy działania, czyli stowarzyszenia skupiające gminy z danego obszaru. W ten sposób o rozwoju swoich lokalnych społeczności zdecydują ich mieszkańcy. To właśnie lokalne grupy działania będą ogłaszały konkursy na wydatkowanie środków – podkreśla marszałek Adam Struzik.
Wysokość środków, jakie otrzymają poszczególne LGD, zależy m.in. od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar, który obejmuje dana lokalna strategia rozwoju.
Pieniądze, które LGD otrzymają, są podzielone na trzy grupy – środki na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju PROW, środki na projekty współpracy PROW oraz środki na koszty bieżące i aktywizację.
Stowarzyszenie “Między Wisłą a Kampinosem” obejmujące gminy: Czosnów, Leoncin, Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice (126 186 osób) otrzyma 15 237 000 zł, z czego 12,6 mln zł to środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW, 252 tys. zł – środki na projekty współpracy PROW, zaś 2 mln 385 tys. zł – środki na koszty bieżące i aktywizację.
Zielone Mosty Narwi obejmujące swym obszarem gminy: Nasielsk, Pomiechówek, Gzy, Obryte, Pokrzywnicę, Pułtusk, Świercze, Winnicę, Zatory (80 203 osób) otrzymają łącznie 12 450 000 zł, z których 10 mln zł to środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW, 200 tys. zł – środki na projekty współpracy PROW, zaś 2,5 mln – środki na koszty bieżące i aktywizację.

AC

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *