LEONCIN. Sala gimnastyczna przy szkole w Głusku – starania rozpoczęte

2021-01-13 10:41:44

Szkoła podstawowa w Głusku nie posiada sali gimnastycznej, ale w dokumencie pochodzącym z 2015 roku opracowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zatytułowanym pn. “Braki w infrastrukturze – sale gimnastyczne” nie znajdziemy gminy Leoncin. Dlaczego? Ponieważ jest to zestawienie gmin, na terenie których nie znajduje się przynajmniej jedna pełnowymiarowa sala gimnastyczna/hala sportowa, a my taką halę sportową mamy w gminie przy szkole w Leoncinie

Więc w czym problem? Gdzie ćwiczą dzieci z Głuska? W hali w Leoncinie lub na własnym boisku. – Czy to wystarcza? Każdy zapytany o to nauczyciel czy rodzic powie, że nie. Czy dzieci uczęszczające do szkoły w Głusku będą mogły ćwiczyć w nowej sali gimnastycznej już dziś? Wydaje się, że… tak! Odwiedzaliśmy szkołę w Głusku, gdzie mogliśmy zapoznać się z historią szkoły, inwestycjami na jej terenie oraz zobaczyć w jakich warunkach odbywają się ćwiczenia i największe uroczystości w szkole.

W zdrowym ciele zdrowy duch…

Takie hasło można przeczytać na zaproszeniu z 2000 roku z momentu otwarcia nowego boiska. Teraz mamy 2021 roku, 65 lat po otwarciu szkoły w Głusku i realną szansę na budowę sali gimnastycznej przy szkole. Pierwszy raz pisaliśmy o tym w wywiadzie z wójtem gminy Leoncin z dnia 22 grudnia 2020 roku z p. Adamem Mirosławem Krawczakiem – wójt zapytany o zadania priorytetowe gminy na najbliższe lata mówił: “Powstanie również sala gimnastyczna przy szkole w Głusku o wymiarach 12m x 24m, jesteśmy na etapie składania wniosku do Ministerstwa Sportu i do tego są zaplanowane środki własne w budżecie”. Wspomniane środki w budżecie to 700 tys. zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, co stanowi kwotę 500 tys. zł – niewykorzystanych w 2020 roku i środki własne 200 tys. zł. Teraz wystarczy czekać na ogłoszenie konkursu przez Ministerstwo Sportu pn. “Sportowa Polska 2021” i można zacząć obserwować budowę sali. Całość inwestycji to około 2,5 mln zł, co potwierdza wójt A. Krawczak. W przypadku pozyskania środków finansowych z ministerstwa, budowa sali gimnastycznej rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa ok. 1.5 roku. Na sali będą mogły być rozgrywane mecze w siatkówkę, tenisa czy piłkę ręczną.

Grafika przedstawiająca umiejscowienie sali

Teraz dzieci nie marzą o cieple w szkole, jak uczniowie z początków istnienia szkoły, co nie znaczy, że ciepło bierze się znikąd. Podczas XXXI Sesji Rady Gminy Leoncin, wójt zapowiedział starania o dotację na termomodernizację m.in. szkoły w Głusku, co wiąże się z przystosowaniem szkoły do ogrzewania gazowego. Stara kotłownia z 1995 roku zaopatrująca dwa budynki szkoły i mieszkania nauczycieli pójdzie na zasłużoną “emeryturę”.

Kroniki szkolne to kopalnia wiedzy

Tradycje szkoły w Głusku sięgają czasów przedwojennych. Budynek szkoły stał obok obecnego przystanku autobusowego. Wojna zniszczyła zabudowania, a polskie dzieci utraciły możliwość nauki na wiele lat. Według wzmianek z kroniki, przez pewien czas po wyzwoleniu szkoła mieściła się w Małej Wsi Folwarcznej u p. Jana Szymborskiego w budynku, stojącym przy tzw. drodze gacińskiej. Od 1945 roku dzieci klas 1-4 uczyły się we wsi Głusk u p. Józefa Michalczyka, starsze chodziły do szkoły w Leoncinie. Wiosenna powódź w marcu 1947 roku przerwała naukę aż do maja. Dzieci wrócił do nauki do p. Józefa Wawrzonkiewicza do Głuska.

Styczeń 1956 rok – koniec tułaczki

Dzieci wraz z nauczycielami tułały się jeszcze długo. W 1955 roku podjęto decyzję o budowie szkoły na placu w Grochalach Nowych – ziemia kupiona była już w 1939 roku od Władysława Stępniewskiego i Adama Sochy. Cegłę na budowę zwieźli w czynie społecznym rodzice. Szkołę oddano do użytku 20 stycznia 1956 roku, czyli właśnie mija 65 lat od tego momentu! Był to na owe czasy największy budynek szkolny w otulinie Puszczy Kampinoskiej. I tak płynął czas, aż do stycznia 1973 roku, kiedy to w szkole dzieci mogły zacząć uczyć się w… cieple. Ukończono budowę centralnego ogrzewania i kanalizacji. Nawet w kronikach jest zapis o tym, że dzieci i nauczyciele mogą zdjąć palta podczas lekcji.

Nowe czasy – nowa szkoła

Nadeszły lata `90-te i warunki w starej szkole przestały być wystarczające. Trwał już okres transformacji ustrojowej, był to początek internetu, a wójtem w gminie Leoncin była Maria Jarząbek. 1 czerwca 1993 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły w Głusku. Według projektu Ryszarda Derkacza, przy zaangażowaniu lokalnej społeczności rosła szkoła aż do października 1996 roku. O sali gimnastycznej żadnych wzmianek nie znaleźliśmy. Można przeczytać za to o otwarciu boiska szkolnego o powierzchni 1,10 ha nazwanego przez kronikarza szkolnego “szkolnym stadionem”. Inne uroczystości szkolne odbywają się na korytarzu “starej szkoły”, a jest tych spotkań sporo, dzieci i zaproszeni goście ledwie się mieszczą w tej przestrzeni. Większe uroczystości np. nadanie szkole imienia Stanisława Wyszyńskiego odbywają się na boisku szkolnym. Szkoła nosi imię wielkiego patrona od 31 maja 2006 roku.

 Dziękujemy p. dyrektor Irminie Tokarczuk-Iwaniuk i p. Zofii Roszczyk za pomoc w przygotowaniu materiału

Marzena Dobraczyńska

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *