Facebook
LEONCIN. Posypały się podwyżki

2022-04-14 2:30:59

Sołtysi z nowymi stawkami diet, strażacy z wyższym ekwiwalentem za udział w akcjach… Podwyżek doczekali się również radni. Mimo trwającej inflacji i wielu inwestycji, Rada Gminy Leoncin uchwaliła długo oczekiwane podwyżki


Podczas zwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 23 marca br. – radni jednogłośnie uchwalili, że: „za udział w sesjach Rady Gminy, w zebraniach sołeckich, naradach rad sołeckich oraz naradach sołtysów zwołanych przez Wójta sołtysom będzie przysługiwała dieta w wysokości 400 zł”. Dotychczasowa stawka to 300 zł, ale była ona wypłacana tylko za obecność w miesiącach, w których obywały się sesje zwyczajne, obecnie sołtys będzie miał więcej możliwości, aby otrzymać dietę, za swoją pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Podwyższono również wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Leoncin do wysokości: „za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych – 30 zł, za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniach lub ćwiczeniach – 8 zł”.
Ostatnia podwyżka ekwiwalentu dla strażaków miała miejsce w 2018 roku.

Podwyżki dla radnych musiały poczekać

O tydzień decyzję w sprawię swoich diet . Już na nadzwyczajnej sesji z dnia 31 marca br. Rada Gminy uchwaliła nowe stawki diet dla radnych.
„Wysokość diet przysługujących radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W 2022 r. kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się w wysokości 1.789,42 zł”.
Tyle zapisy ustawodawcze, procentowy udział maksymalnej wysokości diety uzależniony jest od liczby mieszkańców gminy. I tak od kwietnia – Przewodniczącemu Rady przysługuje – 40%, Wiceprzewodniczącym Rady, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji oraz Przewodniczącym stałych Komisji Rady – 35%, Wiceprzewodniczącym stałych Komisji Rady, Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji oraz członkom Komisji Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji – 33%. Pozostałym radnym – 28%. Tajemnicze współczynniki da się oczywiście przełożyć na złotówki. Odpowiednio jest to w zaokrągleniu do pełnych złotych: 1717 zł, 1503 zł, 1417 zł, 1288 zł, 1202 zł. Nowym zapisem w uchwale jest uzależnienie wysokości diety od udziału w pracach Rady i jej Komisji. Dieta nie przysługuje, jeżeli radny nie uczestniczył w danym miesiącu w żadnej sesji Rady lub posiedzeniu Komisji. Uchwałę tę Rada Gminy przegłosowała przy trzech głosach wstrzymujących się i jednym głosie sprzeciwu.

Powstanie Centrum Rehabilitacji w Leoncinie

Rada Gminy na sesji 23 marca, przegłosowała również likwidację Klubu Senior+ w Leoncinie (odremontowany budynek przy dawnym GOK). Na miejscu zamkniętego klubu powstanie Centrum Rehabilitacji. Będzie to możliwe dzięki środkom, które Gmina Leoncin otrzymała za zajęcie 2. miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. 500 tys. zł przeznaczone będzie na adaptację pomieszczeń na cele rehabilitacji i sprzęt niezbędny do zabiegów.
Nad zabiegami pieczę przejmie Nowodworskie Centrum Medyczne. Mieszkańcy Leoncina będą korzystali z tego miejsca na preferencyjnych warunkach.
Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców gminy, którzy wielokrotnie zgłaszali problem z terminami zabiegów i problem z dojechaniem do miasta powiatowego na rehabilitację.

Wójt z upoważnieniem do zmian w budżecie

W związku z sytuacją na Ukrainie i realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Rada upoważniła wójta Adama Mirosława Krawczaka do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała ta ułatwi wprowadzenie nowych zakupów inwestycyjnych jednostce samorządu, a była możliwa do wprowadzenia dzięki ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Od początku wojny na Ukrainie gmina Leoncin włączyła się w pomoc uchodźcom. Zarówno mieszkańcy, jak i samorząd od 24 lutego aktywnie pomagają cały czas osobom z Ukrainy. Od rozpoczętej zbiórki niezbędnych artykułów, które można było przynosić do dawnego GOK-u, do pomocy przy składaniu dokumentów – wielu urzędników dokłada wszelkich starań, aby sytuacja rodzin przebywających na terenie gminy Leoncin była wystarczająco komfortowa i zaspokajała potrzeby osób, które musiały opuścić swój kraj.

Marzena D­obraczyńska

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *