LEONCIN. Kolejna szkoła znika z mapy powiatu

2020-02-10 2:27:30

Na ostatnim posiedzeniu rady gminy Leoncin w środę, 30 stycznia, radni przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Górkach

Decyzja była poprzedzona burzliwą dyskusją, jednak nikt z radnych nie miał większych wątpliwości, że placówka powinna zostać zlikwidowana. W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 18 uczniów, którzy pobierają naukę w oddziałach 2-3 osobowych. Klasa pierwsza i czwarta nie funkcjonuje, a w oddziale przedszkolnym jest zapisanych troje dzieci. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów zmniejszyła się o 14 osób.

– Tak nieliczne klasy nie przygotują dzieci i młodzieży do rozwoju umiejętności społecznych, których uczą się budować właśnie w środowisku szkolnym – mówił wójt Adam Krawczak.

W obszernym uzasadnieniu, które wójt skierował do radnych, między innymi czytamy, że decyzja ma głębsze podłoże ekonomiczne. Likwidacja szkoły w Górkach pozwoli na przekierowanie środków i rozwój innych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.

Władze gminy już w ubiegłym roku podjęły próby zamknięcia szkoły, jednak wtedy Mazowiecki Kurator Oświaty nie wyraził na to zgody. Obawy nauczycieli oraz rodziców uczniów były bardzo podobne do tych, jakie teraz mają rodzice w Emolinku. Pod koniec lutego br. planowane są dni otwarte szkół w Leoncinie oraz Głusku dla rodziców i uczniów szkoły w Górkach.

W czasach swojej świetności, kilkadziesiąt lat temu do szkoły w Górkach uczęszczało, według szacunków mieszkańców, blisko 200 dzieci, jednak od lat 70-tych liczba ta powoli spadała, co było spowodowane m.in. wykupem ziem przez Kampinoski Park Narodowy i stopniowym wysiedleniem mieszkańców. Jeszcze w 2011 r. do szkoły uczęszczało 70 uczniów, jednak obecnie jest to już tylko 18 osób w całej szkole. Tyle, ile liczy przeciętna klasa w SP w Leoncinie. Największym obciążeniem dla budżetu gminy nie jest jednak samo utrzymanie budynku, który rocznie kosztuje ok. 120 tys. zł (chociaż już od dawna nie było tam większych remontów), ale pensje dla pracujących tam nauczycieli oraz pracowników. Rocznie jest to kwota ok. 1 miliona zł.

Likwidacja miałaby nastąpić wraz z końcem obecnego roku szkolnego. Wszystkim uczniom, których rodzice zdecydują się na przeniesienie ich do placówki w Leoncinie zostanie zapewniony dojazd gminnym autokarem. Natomiast nauczyciele mają otrzymać propozycje pracy w pozostałych szkołach. W planach gminy jest również zagospodarowanie budynku szkoły dla potrzeb integracji lokalnej społeczności. Już w tej chwili prowadzone są na terenie szkoły Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jak wyraził się wójt, obecnie podjęta uchwała jest intencją rady gminy w sprawie likwidacji placówki. Ostateczna decyzja należy jednak do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, czy najmniejsza szkoła w powiecie przestanie istnieć.

Małgorzata Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *