Facebook
Które szkoły średnie są najbardziej pożądane, a gdzie są jeszcze wolne miejsca?

2022-07-14 8:13:10

Już wiadomo, które szkoły średnie w powiecie cieszą się największą popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych. Wiemy gdzie są jeszcze wolne miejsca, a gdzie może ich zabraknąć dla wszystkich chętnych


Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych mieli czas do 13 lipca, by dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach osiągniętych na egzaminie ośmioklasisty do szkoły tzw. pierwszego wyboru. Również do tego dnia kandydaci mogli zmienić listę preferowanych szkół i oddziałów we wniosku oraz złożyć nowy wniosek.
W powiecie nowodworskim funkcjonuje kilka publicznych szkół ponadpodstawowych. Sprawdziliśmy jak wyglądają statystyki chętnych do poszczególnych placówek. Należy pamiętać, że w systemie rekrutacyjnym każdy kandydat wybiera jedną placówkę jako szkołę pierwszego wyboru i dodatkowo może rekrutować do trzech innych placówek (nie dotyczy to szkół na terenie samej Warszawy, gdzie kandydat może wybrać dowolna ilość szkół).

Nowy Dwór Mazowiecki

Branżowa Szkoła I stopnia przy ul. Górskiej kształci uczniów na kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, sprzedawca, monter stolarki budowlanej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wielozawodowym. Łącznie szkoła przygotowała 72 miejsca dla pierwszego rocznika. Liczba chętnych z pierwszej preferencji dokładnie pokrywa się z miejscami w szkole. Ogólnie w systemie rekrutacji BS I stopnia wybrało 179 kandydatów. Największym powodzeniem cieszy się kierunek mechanik pojazdów samochodowych, który w pierwszej preferencji wybrało 21 osób.
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Górskiej kształci w zawodach: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik informatyk, technik reklamy, technik pojazdów samochodowych. Technikum na pierwszy rok nauki może przyjąć 100 uczniów. Liczba chętnych z pierwszej preferencji to 149 osób. Ogólnie placówkę wybrało 426 osób. Najwięcej kandydatów wybrało kierunek technik reklamy.
Zespół Szkół nr 2 przy ul. Długiej oferuje 90 miejsc w oddziałach o kierunkach: technik ekonomista, technik informatyk, technik mechatronik, technik organizacji turystyki. Liczba osób chętnych z pierwszego wyboru to 100 osób. Ogółem ZS nr 2 wybrało 408 osób. Najwięcej, bo 46 kandyduje do klasy informatycznej, gdzie przygotowano 30 miejsc.
Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego może przyjąć na pierwszy rok nauki 140 uczniów. Dla 172 osób to właśnie LO jest szkołą pierwszej preferencji. W poszczególnych oddziałach przygotowano po 28 miejsc dla pierwszoklasistów. Najwięcej, bo 50 kandydatów wnioskuje o przyjęcie do klasy geograficzno-matematycznej z językiem angielskim. Na drugim miejscu znajduję się oddział o profilu biologiczno-chemicznym, do którego chciałoby uczęszczać 42 uczniów. Ogółem liczba chętnych do LO to 537 osób.

Nasielsk

Do Branżowej Szkoły I stopnia, która kształci w klasie zawodowej może uczęszczać 24 uczniów. Jako placówkę pierwszego wyboru wybrało ją 34 kandydatów. Ogólna liczba wniosków, która jest zarejestrowana w systemie to 69.
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza wciąż posiada wolne miejsca. W szkole działa klasa humanistyczna, gdzie przygotowano 30 miejsc i oddział o profilu ścisłym również z 30 miejscami. Jako placówkę pierwszej preferencji klasę humanistyczną wybrało 13 uczniów, natomiast do oddziału biologiczno-geograficznego chce uczęszczać 6 osób. Ogólnie do szkoły wpłynęło 85 wniosków.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku jest 28 miejsc dla pierwszoklasistów. W pierwszej preferencji szkołę zaznaczyło 21 kandydatów. Łącznie we wszystkich wyborach placówką przy ul. Lipowej jest zainteresowanych 75 uczniów.
Technikum im. Mikołaja Kopernika prowadzi dwa oddziały: technik ekonomista i technik logistyk, które mogą przyjąć po 28 uczniów. Znacznie więcej osób chciałoby zostać logistykami. Ten profil jako swój pierwszy wybór zaznaczyło 39 kandydatów. W klasie ekonomicznej chce uczyć się 14 osób. Ogólnie szkołę wybrało 101 kandydatów.

Pomiechówek

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku wciąż dysponuje wolnymi miejscami. Zespół oferuję naukę w trzech szkołach: zawodowej, technikum oraz liceum. Największym zainteresowaniem cieszy się technikum, do którego chce w pierwszej preferencji uczęszczać 80 osób na 81 miejsc. Wciąż są miejsca w oddziale o profilu hotelarstwo, w którym na 27 miejsc w pierwszym wyborze spłynęły 23 wnioski. Na profil technik eksploatacji portów i terminali kandyduje 28 uczniów, a technikiem żywienia i usług gastronomicznych chce zostać 29 osób.
W Branżowej Szkole I stopnia jest 39 miejsc. Szkoła przyjmie 15 przyszłych kucharzy, gdzie w pierwszym wyborze zgłosiło się 2 uczniów i 24 osoby w klasie wielozawodowej, którą w pierwszej preferencji wybrało 14 osób. W Liceum Ogólnokształcącym przygotowano 27 miejsc w klasie o profilu humanistycznym. Jako szkołę pierwszego wyboru LO zaznaczyło 10 uczniów.
W szkołach publicznych z terenu Powiatu Nowodworskiego dla ósmoklasistów przygotowano 720 miejsc, 258 w liceach, 336 w technikach i 126 w szkołach branżowych.
Około 750 tegorocznych ósmoklasistów w swoim pierwszym wyborze wskazało te szkoły.
Ostateczne wyniki naboru będą podane do wiadomości 28 lipca.

Dane zaczerpnięte ze strony warszawa.edu.com
M. Mianowicz
fot.: www.liceum-ndm.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *