Jest sukces, będzie szampan

2016-05-06 12:00:31

Program naprawczy w gminie Zakroczym się skończył. Czas się rozliczyć. Pierwszy raz od 2011 roku gmina uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Gminy rokrocznie składają do RIO sprawozdania z wykonania budżetu. 27 kwietnia 2016 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pierwszy raz, po czterech latach, wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza Gminy Zakroczym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
Z uzasadnienia wynika, że na pozytywny wynik wpłynęły między innymi: zachowanie równowagi budżetowej, w tym niezaistnienie przekroczenia planowanych wydatków oraz brak nieprawidłowości formalnych i prawnych.
Jak czytamy w ustawie Składu Orzekającego RIO: “Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 23 537 733,88 zł. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 23 155 147,45 zł, co stanowi 98,37% planu, w tym:
a) dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 22 877 617,68 zł, co stanowi 99,12% planu
b) dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 277 529,77 zł, co stanowi 60,61% planu”.
W zakresie wydatków Składu Orzekającego RIO stwierdził: “Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 21 874 704,05 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 21 182 903,71 zł, co stanowi 96,84% planu, w tym:
a)wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 22 861 275,01 zł, co stanowi 96,93% planu,
b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 321 628,70 zł, co stanowi 91,17% planu”.
Wynik budżetu za rok 2015 rok zamknął się z nadwyżką w kwocie 1 972 243,74 zł.
Biorąc pod uwagę program naprawczy rodzi się pytanie: jak to możliwe?
– Należy podkreślić, że odpowiedzialny i merytoryczny skarbnik to klucz do sukcesu przy wykonywaniu budżetu, to prawdziwy bufor dla wójta, czy burmistrza. Wykonując budżet kierowaliśmy się zasadami wynikającymi wprost z przepisów ustawy, tj. zasadami gospodarności, rzetelności, celowości i oszczędności – mówi burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski.
Dobrym dla porównania przykładem jest opinia RIO z 2013 roku. Wtedy to gmina Zakroczym uzyskała opinię negatywną z powodu naruszenia zakazu wydatków bieżących w wysokości przekraczającej dochody gminy. Czy to oznacza, że poprzedni burmistrz i skarbnik gminy byli zbyt rozrzutni, a nie konsekwentni? Jakie działania musiał podjąć burmistrz Ciecierski, by udało się wzorowo zamknąć budżet?
– Niemożliwe stało się możliwe. Podjąłem bardzo duże ryzyko, że program naprawczy został uchwalony jedynie na rok. Wszyscy wiemy jednak, jak bardzo taki program hamuje rozwój gmin, więc stąd takie ryzyko i decyzja. Zakroczym nie ma czasu na trzyletni marazm. To był rok dużych cięć w budżecie i oszczędności. Wykazaliśmy dużą dyscyplinę w zakresie windykacji należności na rzecz gminy. Jak widać, kto nie ryzykuje ten nie pije szampana – podsumowuje Artur Ciecierski.

Adam Balcerzak

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *