Facebook
Jak uzyskać dotację do pomp ciepła?

2016-05-19 10:52:06

Gmina Czosnów planuje przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na projekt związany z zakupem i instalacją powietrznych pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Pompy te będą wspomagać instalację ciepłej wody użytkowej.

W ramach projektu gmina zaprojektuje, zakupi i następnie zainstaluje instalacje powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z Urzędem Gminy Czosnów.
Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez gminę dofinansowania z Unii Europejskiej. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu – w tym wyłonienie wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych.
Szacowany okres realizacji projektu to 2017-2018 r. Wkład własny mieszkańców wyniósłby 20% kosztów zakupu i instalacji pompy ciepła, czyli ok. 2,5-3 tys. zł.
Przed uzyskaniem dofinansowania gmina nie będzie pobierać jakichkolwiek wkładów finansowych ze strony mieszkańców. Jedynym warunkiem zgłoszenia budynku prywatnego i następnie uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie umowy partnerskiej.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji (pok. 5) Urzędu Gminy Czosnów. Termin składania dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie upływa 31 maja 2016 r.

czosnow.pl

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *