POWIAT. Więźniowie wkroczą do lasów

2022-02-11 11:40:57

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Jabłonna. W jego ramach osadzeni mają pomagać przy wykonywaniu prac leśnych, szkółkarskich i porządkowych


Porozumienie stanowi podwaliny współdziałania w zakresie aktywizacji osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych i prowadzenia oddziaływań penitencjarnych poprzez popularyzację postaw ekologicznych, prospołecznych oraz obywatelskich

Zawiązanie współpracy

3 lutego 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Jabłonna – Szkółki Kontenerowej im. Wojciecha Fondera w Skierdach, odbyło się spotkanie przedstawicieli Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce i Nadleśnictwa Jabłonna. Służbę Więzienną reprezentowała mjr Aneta Maicka – zastępca dyrektora białołęckiego aresztu. Gospodarzem spotkania był dr inż. Paweł Szymański – Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie mgr inż. Robert Jaśkiewicz.

Readaptacja więźniów

Zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Jabłonna jest następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i prowadzenia oddziaływań w zakresie readaptacji społecznej skazanych.
Głównym celem podpisanego porozumienia pomiędzy Aresztem i Nadleśnictwem jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw.

Wspólne korzyści

Współpraca więzienników z leśnikami przynosi szereg wymiernych korzyści dla obu instytucji. Służba Więzienna angażując skazanych do aktywności na rzecz Lasów Państwowych – poprzez działania edukacyjne i resocjalizacyjne – wspiera proces readaptacji osób pozbawionych wolności. Leśnicy zyskują odpowiednio przygotowanych osadzonych, którzy wykonując proste prace leśne, szkółkarskie i porządkowe nabywają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów, gospodarki leśnej i przyrody. W ramach współpracy osadzeni będą m.in. opiekować się miejscami pamięci na terenach leśnych, będą wykonywać prace porządkowe wokół mogił znajdujących się w lasach Nadleśnictwa, zadbają o czystość kompleksów leśnych, ścieżek dydaktycznych oraz stan infrastruktury turystyczno-edukacyjnej.

red.
oprac na podst.
st. szer. Katarzyna Wiktor

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *