HISTORIA. Dawne pochody pierwszomajowe

2021-05-01 12:20:35

Do 1948 r. w Polsce obchodzono dwa majowe święta 1 i 3 dnia tego miesiąca.W placówkach państwowych zazwyczaj łączono obchody, przy czym 1 maja odbywały się nieodzowne pochody. Brała w nich udział, z mniejszą lub większą ochotą, dziatwa szkolna. Kronika Szkoły Powszechnej nr 2 wielokrotnie opisuje jak odbywały się takie uroczystości

“1-3 Maj 1946 r. dziatwa szkolna wzięła udział w pochodzie, w akademii, w rozprzedaży znaczków i nalepek, w zbiórce pieniężnej na rzecz bibliotek, zbiórce książek na terenie miasta Nowego Dworu.”

Podobnie było dwa lata później. “Uroczystości majowe 1-3 maja. Cały świat pracy brał żywy udział w uroczystościach pierwszomajowych. Społeczeństwo nowodworskie w podniosłym nastroju wysłuchało przemówień przedstawicieli partii politycznych i związków zawodowych. Uformowany pochód przeszedł ulicami miasta. (…) W okresie świąt odbyła się na rzecz oświaty zbiórka książek, w której dzieci naszej szkoły wzięły czynny udział.”

W 1949 r. data 3 maja znika z Kroniki, a w opisach zaczynają pojawiać się podejmowane oczywiście z “własnej inicjatywy” czyny pierwszomajowe i wszechobecna propaganda. “Święto Pracy 1 maja. Walka o podniesienie wydajności w pracy, walka o podwojenie sił w realizacji planu wychowawczego – to hasło naszej szkoły na dzień 1 maja.” W ramach czynu pierwszomajowego dziatwa uporządkowała boisko szkolne, ozdobiła klasy, udekorowała balkony, przygotowała odpowiednie transparenty. W przeddzień 1 maja dzieci wzięły udział w akademii, urządzonej na sali gimnastycznej. Tego dnia otrzymały paczki ze słodyczami, przygotowane przez Komitet Rodzicielski. W dniu 1 maja dzieci wzięły udział w ogólnym pochodzie przez ulice miasta, w wysłuchaniu przemówień na Placu Wolności, w defiladzie, w akademii w sali kina “Halka” oraz w podejmowaniu dzieci ze szkoły powszechnej z Zakroczymia gorącym śniadaniem.”

1 maja pięćdziesiąt lat temu wyglądał tak – “Uroczystość Święta Pracy w naszej szkole zorganizowała młodzież wspólnie z gronem nauczycielskim. (…) W sali gimnastycznej (…) uwagę zwracał symbol pokoju gołąb i hasła: “Praca, postęp i pokój”. Słowami “Międzynarodówki” rozpoczęto akademię, na program której złożyły się przemówienia, deklamacje, pieśni. Na zakończenie ob. Kierownik odczytał zebranym zobowiązania podjęte przez Grono Nauczycielskie i młodzież szkolną dla uczczenia Święta Pracy:

1. Gruntowne oczyszczenie obejścia szkolnego.

2. Obsadzenie placu szkolnego drzewkami i opieka nad nimi.

3. Oczyszczenie al. Paderewskiego (drużyna ZHP)

4. Dekoracja izb lekcyjnych i gmachu szkolnego.

5. Zredagowanie ściennej gazetki szkolnej na dzień 1 maja.

6. Systematyczna likwidacja ocen niedostatecznych (współpraca koleżeńska uczniów i Grona Nauczycielskiego.)

Po podanych wówczas zobowiązaniach zachował się pewien namacalny ślad. Szkoła nr 2 miała wówczas swoją siedzibę na ulicy Warszawskiej 3, drzewa rosnące za stojącym do dziś budynkiem to pozostałości zobowiązania sprzed pół wieku.

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Artykuł pochodzi z archiwum Tygodnika Nowodworskiego z kwietniu 2010 r.

Maria Możdżyńska, fot. archiwum

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *