Facebook

Gotowi na “500+”?

2016-03-04 1:43:44

Już za blisko miesiąc w całym kraju ruszy program “500+”. Jego odbiorcy nie kryją zadowolenia i już szukają informacji o tym, gdzie i kiedy mogą zgłaszać się po rządowe wsparcie. Czy nasze gminy są na to gotowe?

Wyczekiwany program wsparcia dla rodzin “500+” ruszy lada moment. 17 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał stosowną ustawę, co było ostatnim krokiem do realizacji projektu.
W ramach programu ” Rodzina 500+” rodzice będą otrzymywać tzw. świadczenie wychowawcze. Jego wysokość to 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Poza tym, rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko), otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Rząd zapowiada, że programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Nic więc dziwnego, że każdego rodzica interesuje, gdzie, jak i kiedy będzie mógł zgłosić się po wsparcie dla swojej rodziny.
Większość z urzędów zdecydowała się przekazać zadanie do Ośrodków Pomocy Społecznej. Również i w naszym powiecie to urzędnicy OPS będę zajmować się przyjmowaniem i weryfikacją wniosków.

W Nowym Dworze kompleksowo

Według przewidywań, najwięcej wniosków do programu “Rodzina 500+” zostanie złożonych w Nowym Dworze.
– Dyrektor OPS-u przygotował wstępną symulację ilości przewidywanych wniosków. Szacuje się, że w Nowym Dworze Mazowieckim przyjętych zostanie ok. 2500 – 3000 wniosków – informuje Agnieszka Sejda, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jak zapowiada urząd, w celu usprawnienia realizacji zadania i ułatwienia dostępu do świadczeń uruchomione zostaną dodatkowe stanowiska pracy na terenie szkół i przedszkoli w każdej części miasta. Wnioski będą tam przyjmowane przez oddelegowanych pracowników OPS-u.
Nowodworski urząd planuje dodatkowo zatrudnić do trzech dodatkowych osób do obsługi zadania.
– Zadaniem pracowników OPS-u będzie przyjęcie wniosku (w przypadku pierwszego dziecka również dokumentów potwierdzających wysokość dochodu), weryfikacja poprawności wniosku i wprowadzenie do systemu informatycznego, wydanie decyzji administracyjnej i wypłata świadczenia. Pracownicy będą również udzielać informacji mieszkańcom, prowadzić sprawozdawczość i obsługę finansową zadania – zapowiada A. Sejda.

Zachęcają do internetu

W pozostałych gminach powiatu nie przewiduje się zatrudniania dodatkowych pracowników. Każdy z OPS-ów zapowiada, że wszelkie informacje będzie można uzyskać osobiście w urzędach oraz na ich stronach internetowych. Wnioski również będzie można składać zarówno osobiście, jak i przez internet.
W gminie Pomiechówek do koordynowania realizacji programu wyznaczono dotychczasowego pracownika OPS, inspektora ds. świadczeń rodzinnych. Tutaj, oprócz informacji osobistej i w internecie, urzędnicy szykują się także do umieszczania informacji na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych.
– Z dokonanej wstępnej analizy przewidujemy, że zostanie złożonych około 800 wniosków. Przewidujemy, że wnioski o świadczenie będzie można składać od momentu wdrożenia programu, czyli od kwietnia 2016 r. – informuje Wanda Mucha, kierownik pomiechowskiego OPS.
W gminie Czosnów także wybrano już osobę do koordynacji programu “Rodzina 500+”.
– Na dziś według statystyki Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Czosnowie w gminie zameldowanych jest 1921 dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, zaś 30 dzieci posiada meldunek czasowy. Natomiast ile osób złoży wnioski, nie jesteśmy w stanie podać – informuje Maria Bielecka, kierownik GOPS w Czosnowie.
W Nasielsku również nie przewiduje się zatrudnienia dodatkowych pracowników do obsługi rządowego programu. Wnioski będzie można składać w MOPS w Nasielsku osobiście lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Dodatkowe informacje na temat założenia konta na tej platformie można uzyskać na stronie http://epuap.gov.pl w sekcji POMOC.
Leoncin także szykuje się do programu. Wszelkich informacji tu również będzie udzielał OPS, który zajmie się całkowicie realizacją “Rodziny 500+”.
– Szacunkowo mogę jedynie powiedzieć, iż w gminie jest blisko 1000 mieszkańców w wieku 0-18 lat, ile będzie uprawnionych, trudno policzyć. Próbujemy oczywiście różnymi technikami oszacować liczbę, jednak to wymaga jeszcze czasu – informuje Jakub Brzeziński, kierownik OPS w Leoncinie. – Jest jeszcze kwestia tego, iż program jest “na wniosek”, a ile osób będzie chciało skorzystać spośród uprawnionych?
Gmina Zakroczym opublikowała już wzór wniosku o świadczenie wychowawcze na swojej stronie internetowej. Poza tym zamieszczono informację o podstawowych założeniach i warunkach uzyskania wsparcia rządowego. W zakroczymskim GOPS wnioski w formie papierowej mają być dostępne już od 15 marca.

Atak paniki?

Mimo że do startu programu pozostał blisko miesiąc, już w lutym w Ośrodkach Pomocy Społecznej rozdzwaniały się telefony z pytaniami o szczegółowe informacje. Mieszkańcy chcieliby jak najszybciej zdobyć i złożyć dokumenty, aby nie stać w kolejkach i otrzymać swoje 500 zł (lub więcej) jak najszybciej.
– Chciałbym prosić wszystkich uprawnionych, którzy będą składać wnioski na program 500+. Program ruszy od kwietnia (tak przynajmniej zapowiadano do tej pory), nie róbmy w OPS-ach i urzędach niepotrzebnego zamieszania czy nawet paniki. Wszyscy uprawnieni otrzymają to, co im przysługuje – apeluje Jakub Brzeziński z OPS w Leoncinie. – My, jako realizatorzy będziemy mieli na “załatwienie” tego programu trzy miesiące. Proszę wszystkich, gdziekolwiek będą składać wnioski, o spokój, wyrozumiałość i cierpliwość.
Przygotowania do realizacji programu “Rodzina 500+” trwają. Jak zapowiadają urzędnicy, druki i wnioski będzie można pobrać w odpowiednim czasie (koniec marca – początek kwietnia) w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w urzędach gmin oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Poza tym, odpowiednie osoby już od 19 lutego uczestniczą w szkoleniach i konferencjach, by móc do realizacji programu przystąpić.
Mimo tych przygotowań, wiele wskazuje na to, że w kwietniu w OPS-ach będzie tłoczno. To pierwszy tego typu projekt i na pewno jego beneficjenci będą mieli mnóstwo pytań. Prawie każdy będzie też wolał osobiście złożyć wniosek. Trudno sobie wyobrazić, że jeden pracownik (wykonujący jednocześnie codzienną pracą nad dotychczasowymi świadczeniami) będzie w stanie obsłużyć w tym samym czasie kilkaset dodatkowych osób.
O tym, czy jest się czym martwić i jak w praktyce będzie wyglądała realizacja rządowego programu “Rodzina 500+”, przekonamy się w kwietniu.

M.A.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…