Fundusze sołeckie – gdzie i ile?

2022-10-13 12:39:02

Budynek świetlicy wiejskiej w Wólce Smoszewskiej będzie remontowany

Nie każda gmina w naszym powiecie może pochwalić się wyodrębnieniem z budżetu pieniędzy na fundusze sołeckie. W Zakroczymiu, Leoncinie i Czosnowie fundusze na przyszły rok zostały wyodrębnione i w niektórych gminach już rozdysponowane na poszczególne sołectwa. Nie wszystkim jednak podobają się cele, na które pieniądze mają być spożytkowane


Decyzje o wyodrębnieniu z budżetu gminy funduszu sołeckiego na przyszły rok budżetowy podejmują radni podczas wiosennych sesji Rad Gmin.
Rekordowy fundusz sołecki na rok 2023 został podzielony w gminie Zakroczym. Całościowo to ponad 400 tys. zł. Wysokość przyznanych środków na poszczególne gminy zależy od liczby mieszkańców danego sołectwa.

I tak najliczniejsze w gminie sołectwo Trębki Nowe (liczba mieszkańców 558) otrzyma 52 059,68 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę strażnicy OSP, modernizację remizy i piknik rodzinny dla mieszkańców. Wólka Smoszewska, która wg danych gminy posiada 305 mieszkańców otrzyma 34 683,55 zł.

Na zebraniu wiejskim zdecydowano, żeby te pieniądze w przyszłym roku przeznaczyć na remont świetlicy wiejskiej i zorganizowanie pikniku rodzinnego. Co do pikniku się zgadzam jednak uważam, że są pilniejsze potrzeby w naszej wsi niż remont świetlicy, która używana jest raz lub dwa razy do roku a w pozostałym czasie nic się nie dzieje. Przy obecnych cenach materiałów budowlanych tych pieniędzy nie starczy a jak się rozpocznie remont to będzie ciągnął się latami a obiekt będzie i tak wyłączony z użytku. Według mnie są to pieniądze wyrzucone w błoto, a błota na naszych drogach gminnych nie brakuje i tutaj można było ten fundusz rozsądniej spożytkować – powiedział naszej redakcji pan Kamil, mieszkaniec Wólki Smoszewskiej.

Dla szkół, straży, na oświetlenie i tereny zielone

Wiele sołectw zdecydowało swoje fundusze przeznaczyć na wsparcie modernizacji szkół, do których uczęszczają ich dzieci. Taką decyzję podjęli mieszkańcy sołectw: Błogosławie (18 887,08 zł funduszu), Janowo (23 448,66 zł ), Swobodnia (17 376,12 zł), Wojszczyce (23 145,26 zł), Czarna (15 178,35 zł), Strubiny (22 389,78 zł). Dodatkowo w Janowie i Swobodni zostanie zorganizowany piknik rodzinny, a w Wojszczycach część środków przeznaczono na oświetlenie drogi. Fundusze z wymienionych sołectw wesprą prace modernizacyjne Szkoły Podstawowej w Wojszczycach.

Mieszkańcy sołectw Henrysin (23 488,66 zł), Emolinek (19 367,84 zł), Smoszewo (30 631,41 zł) i Jaworowo-Trębki Stare (25 823,79 zł) swoje środki przeznaczą w dużej mierze na wsparcie modernizacji Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu. Dodatkowo Henrysin pomoże w rozbudowie strażnicy OSP w Trębkach Nowych, a w Smoszewie mieszkańcy będą bawić się na pikniku.

W niewielkich sołectwach Smoły i Zaręby mieszkańcy za pieniądze z funduszu (20 054,65 zł i 18 13160 zł) chcą zagospodarować tereny nad stawem, który ma się stać się miejscem wypoczynku.

W Wygodzie Smoszewskiej (31 180,86 zł funduszu), gdzie obecnie jest prowadzony remont drogi powiatowej, mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu pieniędzy na budowę oświetlenia drogi. Również w Śniadowie pieniądze w kwocie 20 398,05 zł przeznaczono na zaprojektowanie wybudowania oświetlenia przy drodze. W Trębkach Starych mieszkańcy postawili na integrację i fundusz w kwocie 28 296,28 zł zostanie spożytkowany na zakup materiałów potrzebnych na organizację zebrań i pikników.
Ogólna kwota przeznaczona przez gminę dla 17 sołectw na 2023 rok to 424 581,61 zł.

 

Gmina Pomiechówek bez funduszu sołeckiego

W Gminie Pomiechówek w przyszłorocznym budżecie już po raz kolejny nie został wyodrębniony fundusz sołecki. Gmina zrealizowała natomiast inwestycje w siedmiu sołectwach, które były finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. W ramach tegorocznej edycji Mazowsze dla sołectw 2022 Gmina Pomiechówek otrzymała 70 000 zł. Pieniądze wsparły zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w Nowym Modlinie, Czarnowie, Kikołach i Błędowie. W miejscowości Zapiecki pieniądze przeznaczono na budowę oświetlenia, a w Pomiechowie na zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla mieszkańców. W sołectwach Brody i Brody-Parcele zainwestowano w zieleń. Wymienione sołectwa otrzymały wsparcie w wysokości 10 tys. zł i – jak informuje gmina na swojej stronie internetowej – wszystkie zadania zostały zakończone we wrześniu br.

Czosnów i Leoncin dzieli pieniądze

W Gminie Leoncin wyodrębniono fundusz sołecki, którego całość opiewa na kwotę ponad 480 tys. zł Jak się dowiedzieliśmy, spotkania sołeckie, podczas których mieszkańcy zadecydowali, jakie działania zrealizują w przyszłym roku. Całkowite podsumowanie funduszu wraz z podziałem środków na poszczególne sołectwa będzie gotowe w listopadzie.

W Gminie Czosnów Rada Gminy również zezwoliła na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2023. Szczegóły będą znane niebawem.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…