Fundusz alkoholowy – co to jest?

2022-07-05 6:46:46

W najbliższych tygodniach chcemy przybliżyć naszym mieszkańcom na czym polega i w jakim zakresie działa tzw. fundusz alkoholowy oraz w jaki sposób są wydatkowane środki z niego pochodzące.


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.
W związku z nią w gminie został uchwalony „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022”, którego głównym celem jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest wskazuje źródło pozyskania środków finansowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Art. 111. 1. mówi ,,W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych…” Jest to tzw. fundusz alkoholowy, czyli dochód gminy pochodzący z opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i nie może być przeznaczony na inne cele.
Dodatkowo od 1 stycznia 2021 roku gminy otrzymują środki finansowe od tzw. „podatku od małpek”- jest to opłata za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml.


Środki pochodzące z powyższych opłat, są ściśle powiązane z realizacją gminnego programu i nie mogą być przeznaczone na inne, nie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zadania.
Zatem środki z funduszu alkoholowego mogą być przeznaczone na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, z integracją społeczną promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.
Seria artykułów, które chcemy Państwu zaprezentować, będzie przedstawiać jak efektywnie są wydatkowane środki z funduszu alkoholowego.

Ośrodek Wsparcia znajdujący się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Partyzantów 7, zaprasza do korzystania z oferowanych form pomocy.
1. Bezpłatne porady i konsultacje specjalistów dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w zakresie problemów uzależnień i przemocy domowej:
● terapeuta uzależnień – bezpłatne porady i konsultacje
indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 795-621-255
● bezpłatne porady i konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych mieszkanek Nowego Dworu Mazowieckiego
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 600-226-968
● bezpłatne porady prawne dla osób w trudnej sytuacji
społecznej i socjalnej – informacje oraz zapisy pod numerem
telefonu 22 512-21-40
● psycholog rodzinny – bezpłatne porady i konsultacje
indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 795-621-255
● bezpłatne warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla rodziców
w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 600-226-968
2. Klub Senior+ – czynny zgodnie z harmonogramem 4h dziennie, od poniedziałku do piątku – informacje pod numerem telefonu 22 775 27 30 lub e-mail: klubseniora@opsndm.pl
Facebook: www.facebook/Klub-Senior-NDM.pl.
3. Wydawanie produktów żywnościowych pozyskanych od lokalnych przedsiębiorców dla osób w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 (na miejscu można także napić się ciepłej herbaty, ogrzać się, porozmawiać oraz skorzystać z internetu).
4. Magazyn z odzieżą dla obywateli Polski oraz Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej, czynny:
– poniedziałek od 9:30 do 13:30
– środa od 14:00 do 18:00
5. Grupa wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Grupa spotyka się w każdy poniedziałek o godz. 13.30 w Ośrodku Wsparcia – informacje pod numerem telefonu 782-174-000.
6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski, ul. Zakroczymska 30, Nowy Dwór Mazowiecki, pokój nr 25.

Harmonogram dyżurów komisji dostępny jest na stronie:
www.nowydwormaz.pl w zakładce Pomoc Społeczna.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *