FORT III POMIECHÓWEK. Badania MIK

2022-02-17 9:27:48

Pod koniec maja rozpoczęły się na Forcie III w Pomiechówku wstępne, bezinwazyjne badania w celach więziennych budynku koszarowego (rok temu badana była tylko tzw. cela śmierci)

 Już pierwsze spojrzenie kamery hiperspektralnej pokazało jak mało widzimy gołym okiem. Pojawiło się wiele nowych napisów. Część komercyjną badań finansuje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Za pracę dziękujemy Międzyuczelnianemu Instytutowi Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *