Enea szuka terenów pod farmy fotowoltaiczne i wiatrowe

2023-05-05 12:05:04

Enea Nowa Energia sp. z o.o. poszukuje – do wydzierżawienia – gruntów umożliwiających budowę turbin wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, o których przeczytacie poniżej

Spółka Enea w ramach projektu wspierającego Odnawialne Źródła Energii (OZE) we współpracy z samorządami poszukuje na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich miejsc, w których będzie można wybudować tzw: źródła zeroemisyjne.  Tym samym dążąc do zwiększenia dynamiki rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Jakie tereny są brane pod uwagę?

  • powierzchnia przewidziana pod turbiny wiatrowe – minimum 0,1 ha (w granice nieruchomości musi dać się wpisać okrąg o średnicy 150 m), zaś powierzchnia przewidziana pod fotowoltaikę – minimum 1 ha (dopuszczalne są działki bezpośrednio sąsiadujące ze sobą),
  • bliska odległość od linii SN, WN lub GPZ,
  • klasa gruntu wyłącznie IV – VI lub nieużytki, teren niezalesiony,
  • grunty poza obszarem Natura 2000,
  • tereny poza strefami archeologicznymi oraz strefami ochrony krajobrazu (zabytki),
  • działki bez drzew i zabudowań – dopuszczalne są jedynie drzewa i krzewy możliwe do wycięcia,
  • nieruchomości zlokalizowane poza terenem zalewowym,
  • dla farm fotowoltaicznych: grunty nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub z zapisami w MPZP dopuszczającymi pozyskiwanie energii z OZE, dla turbin wiatrowych: teren dla którego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub MPZP  dopuszcza lokalizację elektrowni wiatrowej lub jest możliwość jego opracowania oraz odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej min 500 m.

Nawet do 29 lat współpracy

Masz działkę i nie wiesz co z nią zrobić? Spółka Enea Nowa Energia oferuje atrakcyjne warunki oraz długi (nawet 29 letni) okres współpracy.

Zainteresowany? Prześli dane kontaktowe i informacje o lokalizacji działki (nr działki, obręb, gmina, powiat, województwo oraz – jeżeli jesteś w posiadaniu – wypis i wyrys z rejestru gruntów) na adres: ene.wspolpraca@enea.pl Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel: 48 335 35 31.

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-nowa-energia/dzierzawa-terenow-pod-farmy

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *