Facebook

EDUKACJA. Nie dla wszystkich miejsce w wymarzonej szkole

2019-08-05 9:34:20

Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich przebiegała w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Do szkół kandydowali uczniowie podwójnego rocznika, czyli absolwenci wygaszonych gimnazjów oraz uczniowie kończący ósmą klasę podstawówki

Zarówno jedni jak i drudzy mieli możliwość zarejestrowania się w systemie rekrutacji do dowolnej ilości szkół, z tym że każdy uczeń miał obowiązek dokonać stopniowania wyboru. Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, jak rozłożyły się preferencje absolwentów z naszego powiatu. Ile osób zgłosiło chęć nauki w liceach, ilu w technikach i szkołach branżowych. Czy wszyscy trafili do wybranych przez siebie placówek? Jakie problemy po drodze spotkali dyrektorzy poszczególnych szkół średnich i jaki sposób postanowili je rozwiązać? Gdzie są jeszcze wolne miejsca dla tych, którzy zderzyli się z brutalnymi skutkami reformy edukacji i nie dostali się do żadnej z wybranej przez siebie szkoły? Temat w ostatnim czasie spotkał się z ogromną ilością komentarzy w mediach. My również postanowiliśmy prześledzić sytuację w naszym powiecie i podzielić się faktami.

Uczniowie z Nowego Dworu będą „emigrować”

Najbardziej „oblegane” jest Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Już na etapie rekrutacji elektronicznej okazało się, że zabraknie miejsc dla chętnych, który zaznaczyli placówkę, jako szkołę pierwszego wyboru. Dlatego dyrekcja podjęła decyzję o zwiększeniu miejsc w oddziałach z 25 do 30. Pomimo tego, ponad 70 osób nie zostało zakwalifikowanych z uwagi na gorsze wyniki osiągnięte na egzaminach końcowych. By pobierać naukę w tej szkole absolwenci klas ósmych musieli osiągnąć co najmniej: do klasy humanistycznej – 120 punktów, biologicznej – 141, matematyczno-fizycznej – 127, a matematyczno-geograficznej – 130. Natomiast absolwenci gimnazjów odpowiednio: 107, 105, 118 i 101. Skąd taka różnica w punktacji?

– Uczniowie gimnazjów na zakończenie nauki musieli przystąpić do pięciu egzaminów. Natomiast absolwenci podstawówek do trzech. Poziom tych sprawdzianów był zróżnicowany, zdecydowanie trudniejszy dla byłych gimnazjalistów. Dlatego punktacja, która kwalifikowała kandydata z gimnazjum do naszej placówki jest niższa niż dla ośmioklasistów, którzy ogólnie w skali kraju osiągnęli wyższe wyniki egzaminów końcowych. W naszej szkole jest również utworzona jedna klasa mistrzostwa sportowego. Przyjęliśmy do niej 15 chętnych dziewczyn. Tutaj priorytetem był sprawdzian sprawności fizycznej, a na drugim miejscu wyniki z egzaminów. Niestety, z uwagi na brak większej ilości miejsc, ponad 70 osób będzie musiało przenieść się do szkół, które zaznaczyli, jako kolejne na swojej liście preferencji. Piętnaścioro z nich, niestety na dzień dzisiejszy pozostaje bez szkoły. Przyczyną tego jest zapewne niezrozumienie zasad rekrutacji elektronicznej, która mogła wydawać się niejasna i skomplikowana. Uczniowie ci, nie wybrali żadnej innej placówki poza naszą  – tłumaczy nam Pani wicedyrektor, Marzena Kisiel.

W poprzednim roku szkolnym Liceum na ul. Chemików opuściło 115 absolwentów. Od września naukę podejmie 255 osób. Jak szkoła poradzi sobie z ponad setką dodatkowych uczniów? Będziemy dowiadywać się na jesieni.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Maz., który może przyjąć 120 uczniów, brak jest już wolnych miejsc. Aby zostać uczniem tej szkoły kandydaci musieli pochwalić się następującą punktacją: technik ekonomista: 94,75 punktów, technik organizacji turystyki 102,15 pkt., technik informatyk 103,50 pkt., a technik mechatronik 79,70 pkt. Sytuacja może się jeszcze zmienić, ale nieznacznie. Nastąpi to, jeśli ktoś postanowi wycofać swoją dokumentację i przenieść się do innej placówki. Ma na to czas do 27 sierpnia.

Zespół Szkół Zawodowych przy ulicy Górskiej obecnie może przyjąć tylko kilku kandydatów w szeregi swoich uczniów. W szkole branżowej I stopnia, która kształci w zawodach: mechanika samochodowego, kierowcy mechanika, montera stolarki budowlanej oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie są jeszcze ostatnie wolne miejsca. 6 dla byłych gimnazjalistów i 10 dla ośmioklasistów.

W Technikum przy ul. Górskiej będzie kształcić się ponad 200 osób, w jedenastu oddziałach klasowych. Od samego początku elektronicznej rekrutacji zgłosiło się zdecydowanie więcej kandydatów niż szkoła może przyjąć. Na chwilę obecną brak jest wolnych miejsc w tym Technikum.

…to może do Nasielska?

Nieco inaczej kształtuję się sytuacja w nasielskich szkołach. W Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza ogółem przygotowano 90 miejsc dla uczniów podwójnego rocznika.

– Na chwilę obecną posiadamy jeszcze wolne miejsca. W trzech oddziałach, gdzie przygotowaliśmy 90 miejsc, możemy  przyjąć 39 uczniów po gimnazjum i 18 po podstawówce. Tegoroczny nabór jest skomplikowany, ale szkoła jest przygotowana by przyjąć te 90 osób do klas pierwszych – powiedziała Pani Katarzyna Jeziorska, pracownik sekretariatu w nasielskim liceum.

Przypominamy, że w roku ubiegły w klasie pierwszej pobierało naukę tylko 16 uczniów.

Również  w Liceum im. M. Kopernika przy Zespole Szkół Zawodowych na ul. Lipowej są wolne miejsca dla przyszłych uczniów. Dla absolwentów gimnazjów jest jeszcze 18 miejsc, a dla ośmioklasistów 15.

Technikum przy ul. Lipowej również w swojej ofercie posiada jeszcze wolne miejsca. Dla absolwentów gimnazjów chcących kształcić się w zawodzie technik logistyk czeka 14 miejsc, w zawodzie technik informatyk 11. Natomiast dla byłych ośmioklasistów są jeszcze 2 wolne miejsca w klasie ekonomicznej, 5 w logistycznej i 2 w informatycznej. Niewiele, bo tylko 4 wolne miejsca pozostały dla uczniów chcących pobierać naukę w szkole branżowej, która dysponuję klasą wielozawodową.

Do momentu zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy informacji, jaka sytuacja jest w Pomiechówku i czy chętni mogą starać się o przyjęcie do pomiechowskiej szkoły.

Prawie do końca sierpnia trwał będzie jeszcze cały proces związany z potwierdzeniami woli dostarczaniem i weryfikacją oryginałów dokumentów i badań lekarskich, testami sprawności czy dodatkowymi egzaminami z języków w klasach specjalistycznych. Ostatecznie dopiero 28 sierpnia od godz. 10:00 zostaną podane do wiadomości listy osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej. Mamy nadzieje, że każdy kto chce się kształcić i rozwijać swoje umiejętności odnajdzie swoje nazwisko na jednej z takich list.

Szkoły na czas wakacji świecą pustkami, ale już we wrześniu na korytarzach zrobi się tłoczno

Małgorzata Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *