Dzienny Dom Opieki Medycznej już przyjmuje pacjentów

2022-07-11 1:18:57

Od 1 lipca na terenie szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego został utworzony Dzienny Dom Opieki Medycznej. To wspaniała inicjatywa i zupełnie nowa forma opieki dla osób niesamodzielnych, po przebytych chorobach, wymagających wsparcia w dojściu do zdrowia


Na potrzeby DDOM zaadoptowano część III piętra w jednym ze skrzydeł szpitala. Do pomieszczeń można dotrzeć windą, co ułatwia transport osób z ograniczeniami ruchowymi.

Wszystko pachnie nowością

Nie tylko same pomieszczenia są nowe i w pełni wyposażone na potrzeby pacjentów i personelu. W wydzielonej części znajduje się sala świetlicowa z meblami do odpoczynku, aneks kuchenny, dwie toalety, w pełni wyposażona łazienka z prysznicem. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są też dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest też sala z łóżkami szpitalnymi przeznaczona dla pacjentów leżących. Na parterze szpitala została utworzona sala do rehabilitacji wyposażona w odpowiednie urządzenia. Nowa jest również forma opieki, którą oferuje DDOM.
Pacjenci zakwalifikowani do projektu będą objęci opieką lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza chorób wewnętrznych, lekarza rehabilitacji, opieką pielęgniarską i psychologiczną. Będą korzystać ze stałej rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. W funkcjonowaniu w DDOM będą pomagać opiekunowie medyczni.
Ze wsparcia psychologa mogą skorzystać również członkowie rodzin bądź opiekunowie pacjentów przyjętych do DDOM. Pobyt obejmuje minimalnie 30 dni, od godz. 8 do godz. 16 w dni robocze, a na wskazanie zespołu terapeutycznego może zostać przedłużony do 120 dni. W czasie dziennego pobytu pacjenci otrzymują trzy posiłki: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Odpłatność za miesięczny pobyt jednego pacjenta to tylko 300 zł.

Personel medyczny wraz z pierwszą podopieczną

Kto może skorzystać z opieki?

Do programu zapraszani są pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej. Do programu mogą zakwalifikować się również pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie, lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień). Program skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Rekrutacja trwa, wciąż są wolne miejsca

Aby skorzystać z opieki w DDOM należy uzyskać skierowanie od lekarza POZ oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty, które można pobrać ze strony internetowej https://e-portal.ncm.med.pl/2022/06/21/rekrutacja-do-dziennego-domu-opieki-medycznej-w-nowym-dworze-mazowieckim/.
Rekrutacja wciąż trwa. W tej chwili mamy dwóch pacjentów, a jednocześnie możemy przyjąć 20 osób. Program, który będziemy realizować w ramach przyznanej dotacji będzie trwał do końca przyszłego roku. W tym czasie jesteśmy w stanie przyjąć do DDOM 96 osób, z czego połowa musi mieć ukończone 65 lat. Zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do skorzystania z tej formy opieki, co pozwoli chorym dochodzić do zdrowia w dobrej atmosferze, a opiekunom czy rodzinie zapewni czas, który mogą poświęcić na inne obowiązki niż opieka nad bliskimi – powiedziała naszej redakcji pani Monika Knobloch, główna księgowa NCM.
W związku z tym, że DDOM jest całkowitą nowością na rynku usług medycznych w naszym powiecie, zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania informacji o możliwościach, które czekają na pacjentów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktowanie się z osobą koordynującą projekt pod nr tel. 784 043 841.
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim jest prowadzony w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 1 605 002,40 zł.

Sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Wszyscy pacjenci będą mieć swoje szafki na ubrania i drobiazgi

Łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *