Duży budżet, małe zainteresowanie

2015-07-22 1:42:04

Obserwatorium astronomiczne, huśtawki na przystankach autobusowych czy centrum kulturalne dla młodych zespołów – to niektóre z zadań, jakie mieszkańcy polskich miast zgłaszali do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. A co zaproponują nowodworzanie? Na zgłaszanie projektów pozostał miesiąc

W dniach 7-13 lipca w poszczególnych częściach Nowego Dworu Mazowieckiego odbyły się spotkania informacyjne na temat budżetu obywatelskiego. Burmistrz Jacek Kowalski osobiście prezentował na nich najważniejsze informacje na temat inicjatywy oraz odpowiadał na pytania zebranych. Niestety, na spotkaniach pojawiało się jedynie kilka bądź kilkanaście osób.

W ramach Budżetu Obywatelskiego dostępna jest kwota w wysokości 500 000 zł.  przeznaczona na realizację zadań wybranych przez mieszkańców. Projekt może stanowić dowolna inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju miasta i poprawy jakości życia nowodworzan. Aby trafić do weryfikacji, wniosek musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców w wieku powyżej 16 lat.

Projekty zadań można zgłaszać w dniach 1.07-14.08. Odpowiednie formularze znajdują się na stronie internetowej: www.nowydwormaz.pl/obywatelski. Można je również pobrać osobiście w Urzędzie Miasta (pok. 101). Pracownicy Urzędu zapewniają pomoc przy wypełnianiu wniosków.

17 sierpnia powołana zostanie komisja, która do 7 września będzie miała za zadanie zweryfikować przedstawione projekty pod względem formalnym, prawnym i kosztowym. W jej skład wejdą radni oraz przedstawiciele organizacji pożytku publicznego.

Przewidziana jest również możliwość zasięgania opinii pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego. Propozycje spełniające warunki regulaminu zostaną poddane pod głosowanie, przewidziane na okres 14-20 września. Udział w nim będą mogły wziąć wszystkie osoby zameldowane na terenie Nowego Dworu, które ukończyły 16. rok życia. Oprócz formy tradycyjnej, Urząd Miasta pracuje nad udostępnieniem możliwości dokonania wyboru projektu przez internet.

W wyniku glosowania powstanie “Lista zadań”, uporządkowana według liczby oddanych głosów. Do projektu budżetu miasta na 2016 r. wpisane zostaną te projekty, których suma ogółem nie przekroczy kwoty 500 000 zł. W przypadku takiej samej liczby głosów kolejność ustali komisja przez głosowanie.

Czy nowodworzanie popiszą się wyobraźnią, jaką zaprezentowali np. mieszkańcy Wrocławia, gdzie wśród zgłoszonych projektów pojawiło się kilka zupełnie odmiennych – na przykład huśtawki na przystankach autobusowych? To okaże się już niebawem.

 

Tomasz Parciński

 

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *