Facebook

CZOSNÓW. Prognoza nie dla bogaczy

2020-04-09 1:34:20

Jak informuje Urząd Gminy w Czosnowie, ten rok będzie dla gminy trudny, ponieważ już teraz szacuje się, że wpływy do budżetu przez epidemię koronawirusa będą niższe o 5%

Co prawda skutki obecnej sytuacji ekonomicznej w kraju oraz w poszczególnych samorządach będą dopiero widoczne po ustaniu epidemii koronawirusa, jednak już teraz wielu przedsiębiorców oraz samorządów gminnych odczuwa jego konsekwencje.

Wójt gminy Czosnów, Antoni Kręźlewicz wystosował do mieszkańców pismo, w którym szczegółowo wyjaśnia obecną sytuację finansową gminy oraz prognozuje budżet na 2021 rok. Już teraz wiadomo, że dochody w tym roku zmniejszą się o 5% (ok. 3,4 mln zł), co odbije się na budżecie i planowanych inwestycjach.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano:

– dochody w wysokości 65 808 000 zł,

– wydatki bieżące w wysokości 60 958 000 zł,

– wydatki majątkowe w wysokości 10 592 000 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego ok. 1 mln zł).

„Pomimo zawirowań finansowych, chciałbym utrzymać realizację tegorocznych głównych inwestycji: budowa sali sportowej w Kazuniu Nowym, boiska w Czosnowie, rozbudowa szkoły w Kaliszkach, budowa kanalizacji w Palmirach, Sadach, Janowie Mikołajówce, remont szkół, budowa punktów oświetleniowych oraz pomoc mieszkańcom w budowie przyłączy przydomowych przepompowni ścieków, wymiana pieców, odbiór azbestu i wiele innych przedsięwzięć niezbędnych do funkcjonowania naszej wspólnoty, a także pomoc lokalnym przedsiębiorcom, szpitalowi i policji” – czytamy w piśmie od wójta Antoniego Kręźlewicza.

Spore zmiany dotkną fundusz sołecki, ponieważ wstrzymana zostanie realizacja zadań sołeckich z wyjątkiem tych, które są częścią większych przedsięwzięć realizowanych z budżetu głównego. Po konsultacjach z sołtysami na sesji czerwcowej lub wrześniowej środki z funduszu zostaną przesunięte na niezbędne większe zadania, a pozostałe na które nie wystarczy środków, nie zostaną zrealizowane.

Prognoza na przyszły rok przewiduje, że na wydatki majątkowe nie będzie można przeznaczyć więcej niż 5 mln zł. Jednak wójtowi zależy, aby zrealizować poniższe przedsięwzięcia:

– budowa przyłączy i przepompowni przydomowych – 500 tys. zł (co roku przeznaczane było na ten cel 1 mln. zł),

– pokrycie deficytu przy odbiorze odpadów – 700 tys. zł,

– wymiana pieców i odbiór azbestu – 300 tys. zł,

– pomoc dla szpitala, policji i powiatu nowodworskiego (na drogi powiatowe) – 300 tys. zł,

– remonty w szkołach – 500 tys. zł (corocznie było to ok 1 mln zł),

– budowa punktów świetlnych – 200 tys. zł (corocznie ok. 600 tys. zł),

– nowe nawierzchnie asfaltowe i tłuczniowe – 500 tys. zł (corocznie ok. 1 mln zł).

Gmina posiada już projekty przebudowy dróg: Augustówek – Spokojna (1,2 mln zł), Sady – Rzeczna (1 mln zł), Palmiry – Grupy Kampinos (1,4 mln zł), Czosnów – Gruszkowa (1,4 mln zł). Realizacja planowana jest na 2021 r. Podtrzymanie powyższego planu wymagać będzie zaciągnięcia nowego kredytu na ok. 1 mln zł lub rezygnacji z którejś inwestycji. Natomiast rozpoczęte jest projektowanie przebudowy dróg: ul. Partyzantów w Czeczotkach, Spacerowej w Cybulicach Dużych, Akacjowej w Kaliszkach i Akacjowej w Kazuniu Bielany.

Aby zrealizować powyższe inwestycje i remonty, zasadnym jest, aby fundusz sołecki w tym roku nie był wyodrębniony. Jak uzasadnia wójt: „Zadania proponowane ze środków funduszu sołeckiego na zebraniach wiejskich w pewnej części i tak przeznaczane są na dopełnienie zadań, które realizujemy z budżetu głównego (szkoły, drogi, oświetlenie). Finansowanie ich ze środków funduszu sołeckiego to tylko zwiększona biurokracja (osobne zlecenia, umowy, księgowanie). Ponadto z części zadań w dobie kryzysu i tak trzeba będzie zrezygnować (np. pikniki wiejskie za ok. 20 tys. zł). Zapewniam jednocześnie, że jeśli Rada Sołecka zgłosi do budżetu jakieś mniejsze, a istotne zadanie, to będzie ono uwzględnione”.

Jak czytamy w uzasadnieniu do prognozy: „Dziś, gdy kryzys może zagrozić realizacji ustawowych zadań Gminy, decyzję w tej trudnej sytuacji muszą podjąć organy Gminy (Rada i Wójt), ponieważ to na nich spoczywa ustawowa odpowiedzialność za budżet Gminy”.

Wójt Kręźlewicz zapowiada również, że przedsiębiorcy, którzy wstrzymali produkcję lub świadczenie usług w związku z występującą w kraju epidemią, będą mogli składać wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r.

EG/Red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *