CZOSNÓW. Od 1 maja wyższa stawka za odbiór śmieci

2020-04-23 12:53:58

Od 1 maja wszyscy mieszkańcy gminy Czosnów będą płacili 30 zł za śmieci. Selektywna zbiórka będzie dotyczyła wszystkich. Nowością jest opcja założenia przydomowych kompostowników i uzyskania ulgi

Podczas sesji rady gminy Czosnów 9 kwietnia, rada podjęła uchwałę dotyczącą nowych stawek za odbiór odpadów.

Od kilku lat obserwujemy tragiczny wzrost stawek za śmieci – mówił podczas sesji rady gminy, wójt Antoni Kręźlewicz. – Na Mazowszu jest za mało instalacji, a te co są, mają zbyt ograniczone limity na odbiór śmieci. Powoduje to, że część śmieci na Mazowszu musi być wywożona poza województwo, co podnosi dodatkowo cenę – informował wójt A. Kręźlewicz.Jak tłumaczył wójt, jeszcze w ubiegłym roku było tak, że Gmina ogłaszając przetarg na odbiór śmieci, podawała liczbę mieszkańców oraz na podstawie deklaracji mieszkańców – ilość śmieci segregowanych i niesegregowanych. Na podstawie tych danych firma stająca do przetargu podawała swoją cenę, która była zryczałtowana na czas trwania umowy, czyli zazwyczaj rok. Firmy odbierające śmieci zgłaszały jednak, że śmieci jest coraz więcej, a cena przyjmowanych od nich odpadów (za tonę) rośnie w bardzo dużym tempie. Obecnie po zmianie ustawy Gminy muszą podać przybliżony tonaż odpadów, na tej podstawie firmy odbierające odpady podawały swoją cenę.

Konsultowałem 3 stawki. Ostatnią zaproponowaną stawką jest 30 zł i 10% zniżki dla osób, które będą miały kompostowniki. Wychodzi nam z kalkulacji, że dopłata z budżetu do odbioru śmieci będzie wynosiła ok. 800-900 tys. zł. – dodaje wójt.

30 zł za odbiór śmieci – dla wszystkich

Zmienia się jednak to, że od 1 maja br. wszyscy mają obowiązek segregowania śmieci, a stawka będzie jednolita i będzie wynosiła 30 zł od osoby. Wobec tego wszyscy właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku osób, które dotychczas zadeklarowały selektywną zbiórkę zmienione stawki opłat nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej która, zgodnie z uchwałą wynosi 60,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Nowa opcja – kompostowniki

Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. wprowadzona zostanie możliwość zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10% miesięcznej opłaty. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają przydomowe kompostowniki i kompostują w nich bioodpady, mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia. Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez właściciela nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej informacje o kompostowaniu. W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych ani dostarczać bioodpadów do PSZOK).

Nowe deklaracje będzie można składać do urny w siedzibie Urzędu (po odwołaniu stanu epidemii do pokoju nr 3), przesłać elektroniczną skrzynką podawczą (ePUAP) lub pocztą.

Ponadto, od dnia 1 maja 2020 r. odpady komunalne będą odbierane spod posesji od godziny 700. Wójt A. Kręźlewicz postuluje, aby Minister Środowiska zwiększył limity na instalacjach, aby zwiększyć tym samym konkurencję pomiędzy nimi, dzięki temu ceny byłyby niższe.

Ewa Gruszka

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *