CZOSNÓW: Na tę inwestycję wszyscy czekali

2017-09-22 9:21:52

21 września oddana do użytkowania została nowa stacja 110/15 kV w Czosnowie. Jest to najważniejsza inwestycja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.

ADAM BALCERZAK

a.balcerzak@nowodworski.info

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, realizuje program unowocześniania sieci energetycznej na Mazowszu. Właśnie 21 września oddana została do użytkowania najważniejsza z inwestycji, czyli nowa stacja 110/15 kV w Czosnowie. Koszt jej wybudowania wyniósł 18 milionów złotych. Owa stacja, wraz z infrastrukturą sieciową, tworzą nowoczesny układ, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy, a przede wszystkim umożliwi przyłączenie nowych obiektów w tym rejonie.

21 września, podczas otwarcia stacji w Czosnowie, odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli między innymi: prezes PGE Dystrybucja Wojciech Lutek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Konrad Tuliński, minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wojewoda mazowiecki – Zdzisław Sipiera.

Główny Punkt Zasilania to najdroższa i najważniejsza inwestycja sieciowa na Mazowszu. Jego budowa, a także dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki – Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego rozpoczęła się w 2016 roku. Dwutorowa linia kablowa 110 kV o długości 14,8 km, łączy istniejący już Główny Punkt Zasilania Łomianki, z nową stacją w Czosnowie. Linia ta jest najdłuższym kablem wysokiego napięcia w całym majątku PGE Dystrybucja. Stacja w Czosnowie oraz odcinek linii kablowej 110 kV do Łomianek to w sumie koszt ok. 60 milionów złotych, w tym 51 milionów złotych to koszt samej linii kablowej.

PGE na tym nie poprzestaje. Kolejnym etapem rozwoju ma być budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Nowy, Główny Punkt Zasilania wraz z liniami 110 kV, które będą stanowić powiązanie z istniejącą siecią wysokich napięć, stworzy układ, który otwiera nowe szanse rozwoju dla tego regionu. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów, wyniesie w sumie około 130 milionów złotych.

– Inwestycja w Czosnowie była największą i najpilniejszą z listy ważnych spraw do załatwienia na terenie Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja. Nasza inwestycja otwiera nowe szanse rozwoju regionu, z czego z pewnością szybko skorzystają oczekujący na tę możliwość odbiorcy indywidualni i biznesowi – powiedział, podczas konferencji prasowej, Wojciech Lutek – Prezes PGE Dystrybucja.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *