Facebook

Cyfrowe wyróżnienie dla starostwa

2018-10-08 9:16:02

Magdalena Biernacka, starosta nowodworski, otrzymała zaszczytne wyróżnienie w dziedzinie cyfryzacji Urzędu Powiatowego ułatwiającego życie przeciętnym interesantom. 1 października 2018 roku odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Spośród rywalizujących 203 samorządowców tylko nasza starościna została zaproszona do zaprezentowania usług cyfrowych w powiecie nowodworskim  w zakresie doskonalenia obsługi mieszkańców.

Zadania  z zakresu geodezji i kartografii realizowane są z wykorzystaniem środków unijnych w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego jako partnera wiodącego. Powiat nowodworski                           w 2016 roku przystąpił do projektu  „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”. Projekt ten jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego.

Celem strategicznym projektu jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat powiat nowodworski wdrożył szereg innowacyjnych rozwiązań ułatwiających życie mieszkańców.

– Powszechny dostęp do informacji i wiedzy  jest podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie głównym czynnikiem konkurencyjności. Działania powiatu wpisują się w europejskie trendy związane z rozwojem komunikacji elektronicznej a wraz z nią między innymi e-usług, e-administracji, ze stałym zwiększeniem dostępu do internetu oraz zmniejszaniem zjawiska wykluczenia cyfrowego – deklaruje w rozmowie z nami Magdalena Biernacka.

Jedną z usług dostępnych w Starostwie Powiatowym jest usługa zamawiania map    za pośrednictwem internetu.  Złożenia zamówienia jest realizowane za pośrednictwem internetowego formularza, w którym w celu złożenia zamówienia konieczne jest wskazanie  rodzaju zamawianej mapy a także obszaru dla jakiego ma być wygenerowana mapa.  Wskazanie obszaru do pozyskania mapy może odbywać się za pośrednictwem  wskazania numeru działki lub określenia  obszaru na geoportalu.

Starostwo oferuje również dostęp do innych usług cyfrowych  za pośrednictwem dwóch portali internetowych:

– portal prowadzony w technologii  firmy GEOSYSTEM, dostępny pod adresem internetowym: www.wnd.e-mapa.net

– portal autorstwa i prowadzony w technologii  firmy GEOBID, dostępny pod adresem internetowym: www.nowodworski.geoportal2.pl .

Szczególnym rodzajem danych opisowych, cieszącym się zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej jest internetowy rozkład jazdy.

Usługa odczytu rozkładów jady autobusów komunikacji jest realizowana poprzez wyszukanie i wskazanie linii autobusowych o określonym przebiegu i przeglądanie rozkładu jazdy na poszczególnych przystankach. Umożliwia sprawdzenie rozkładu jazdy autobusów, następnie sprawdzenie szczegółów danego kursu oraz dynamiczne przejście na rozkład jazdy dowolnego przystanku węzłowego, sprawdzenie, jakie linie przebiegają przez daną ulicę i przejście do rozkładu jazdy wybranej linii, przeglądanie rozkładu jazdy w klasycznej formie tekstowej.  Dostęp do rozkładu jazdy na poszczególnych przystankach jest możliwy bezpośrednio za pośrednictwem portalu.

Kolejną innowacją skracającą dystans pomiędzy urzędem a klientem jest możliwość korzystania z mapy przebiegu dróg publicznych. Zawiera ona informacje o przebiegu dróg poszczególnych kategorii wraz z ich numeracją. Na mapie zostały przedstawione i wyróżnione kolorami drogi: krajowe, wojewódzkie oraz powiatowe. Mapa umożliwia zarządzanie drogami powiatowymi oraz planowanie ewentualnych inwestycji lub remontów dróg. W określonych przypadkach możliwe jest określenie właściwego zarządcy drogi. Portal w trybie publicznym umożliwia także zgłaszanie uwag lub zdarzeń w powiązaniu z lokalizacja przestrzenną.

Poprzez internet możliwe jest zgłoszenie uwag w zakresie dróg powiatowych,  niebezpiecznych zdarzeń tudzież informacji o zniszczonych punktach osnów geodezyjnych. Zgłoszenie może być szczegółowo opisane, a każe zgłaszający może podać swoje dane kontaktowe, dopuszczalne jest zgłaszanie uwag w trybie anonimowym. Powiat uruchomił również usługę zgłaszania prac geodezyjnych za pośrednictwem geoportalu.

Piotr Korycki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…