Ceny energii w Polsce jednymi z niższych w Europie

2023-08-23 4:49:31

Obecnie Polacy korzystają z jednych z najniższych cen prądu w Europie. Przed wysokimi cenami prądu najsilniej chronione są polskie gospodarstwa domowe, które dzięki wprowadzeniu rządowej Tarczy Solidarnościowej, płacą rachunki za energię na poziomie z ubiegłego roku.

Najliczniejszą grupę odbiorców na polskim rynku energii elektrycznej stanowią gospodarstwa domowe, których jest ponad 15 mln. To one, z chwilą wprowadzenia przez rząd tzw. Tarczy Solidarnościowej, zostały objęte ochroną przed wzrostem cen energii w formie limitów zużycia, przysługujących odbiorcom indywidualnym korzystającym z taryf G11 i G12. Energia w limitach od 2000 do 3000 kWh, jest sprzedawana po cenach zamrożonych na poziomie z 2022 r. W efekcie, wszyscy odbiorcy z tych grup taryfowych płacą za rachunki mniej niż połowę realnej ceny wytworzenia energii. W zeszłym tygodniu sejm przyjął nowelizację, która zwiększy zakres ochrony poszczególnych grup odbiorców przed wzrostem cen energii. Zwiększy ona wskazane limity, a jej wprowadzenie oznaczać będzie kolejne 1000 zł więcej w portfelach Polaków.

Tarcza solidarnościowa obejmuje również samorządy, instytucje publiczne oraz sektor MŚP, które zostały objęte ochroną w postaci ceny maksymalnej. Dzięki niej mikro, mali i średni przedsiębiorcy, ale też odbiorcy wrażliwi, samorządy
i instytucje publiczne mają gwarancję, że za energię elektryczną zapłacą nie więcej niż 785 zł/MWh netto (do tej kwoty należy doliczyć koszty dystrybucji i podatki). Rządowa nowelizacja, która jest teraz procedowana, obniża tę cenę do 693 zł/MWh, od 1 października tego roku.

Mimo tych danych, coraz częściej mają miejsce działania dezinformacyjne, kwestionujące realnie niskie koszty energii elektrycznej w Polsce. Aby temu przeciwdziałać, PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła kampanię informacyjną pt. „Stop manipulacji!”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat kształtowania cen energii. W projekcie wykorzystano analizę Agencji Rynku Energii, która przeanalizowała maksymalne limity cen energii dla gospodarstw domowych, obowiązujące w kilkunastu europejskich krajach na dzień 30 czerwca 2023 roku.

– Dzięki wsparciu rządu i polskich firm energetycznych, rachunki za prąd w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. Polacy płacą za energię znacząco poniżej średniej dla całego kontynentu, a w porównaniu z niektórymi państwami, ceny w Polsce są niższe nawet kilkakrotnie. Tymczasem coraz częściej rozpowszechniane są wprowadzające w błąd przekazy o rzekomo wysokich cenach energii w Polsce. Kampania edukacyjna PGE „Stop manipulacji!” ma za cel zapewnić powszechny dostęp do rzetelnych informacji, opartych na danych i źródłach z oficjalnych europejskich analiz, zweryfikowanych przez ekspertów Agencji Rynku Energii. Jest to nasza reakcja na zmanipulowane informacje. Podkreślam, że rachunki odbiorców są i pozostaną niskie dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej, wspieranej przez polskich sprzedawców energii – wyjaśnia Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, która do końca roku przeznaczy na obniżenie rachunków Polaków aż 10 mld złotych.

Wg danych ARE, polskie gospodarstwa domowe w większości płacą za energię średnio 110,17 EUR brutto za jedną megawatogodzinę (1000 kWh). To preferencyjna stawka za energię zużywaną do limitu 2000-3000 kWh w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego (rządowa ustawa, która jest obecnie w parlamencie, zwiększa te limity o dodatkowych 1000 kWh). Warto zaznaczyć, że według danych GUS przeciętne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w Polsce wynosi niecałe dwie megawatogodziny rocznie (2000 kWh).

ARE przeanalizowała także maksymalne limity cen energii dla gospodarstw domowych, obowiązujące w kilkunastu europejskich krajach na dzień 30 czerwca 2023 roku. W większości z analizowanych krajów – podobnie jak w Polsce, odbiorców energii elektrycznej chronią mechanizmy osłonowe, będące skutkiem podejmowanych przez poszczególne kraje działań nadzwyczajnych w czasie kryzysu energetycznego. Kraje europejskie obniżały jednak ceny energii elektrycznej w bardzo zróżnicowanym stopniu.

I tak, wśród analizowanych krajów europejskich, najniższy limit jest w Chorwacji i na Słowenii (ok. 100 EUR/MWh), a najwyższy w Niemczech (400 EUR/MWh), Austrii (480 EUR/MWh), Holandii (484 EUR/MWh) i Włoszech (491,37 EUR/MWh).
W Polsce, maksymalny limit cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wynosi 185,36 EUR/MWh, czyli 852,66 PLN/MWh brutto i jest znacznie niższy od średniej europejskiej, która wynosi 256,21 EUR/MWh. Powyższy limit dotyczy tylko odbiorców, którzy przekroczyli maksymalny poziom zużycia, określony stosowną ustawą. Gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną poniżej określonych limitów (a jest ich w Polsce większość), mają zagwarantowane w 2023 roku ceny energii elektrycznej na poziomie taryf zatwierdzonych na 2022 rok, w wysokości 412 PLN netto (506,76 zł/MWh brutto), tj. 110,17 EUR/MWh brutto. Dodatkową ochronę dla odbiorców bytowych w Polsce, zapewniają też zamrożone na rok 2023 do poziomu w obowiązujących taryfach na 2022 rok, stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji. Niższe opłaty za fizyczną dostawę energii, obowiązują podobnie jak w przypadku wyznaczonych limitów cenowych, do określonych poziomów zużycia energii przez odbiorcę.

Kampania PGE pt. „Stop manipulacji!” rozpoczęła się 8 sierpnia br. i będzie trwała do 28 sierpnia br.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *