Burmistrz pyta o pomysły

2016-09-22 10:03:49

Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy strategii rozwoju Nowego Dworu na lata 2017-2030. 26 września odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Modlina Twierdzy. Za nami już dyskusja w Modlinie Starym. Jakie pomysły do realizacji i problemy do rozwiązania zgłaszali mieszkańcy osiedla?

Spotkanie odbyło się 7 września w Szkole Podstawowej nr 3. Po przywitaniu zebranych, prowadzący spotkanie burmistrz Jacek Kowalski pokrótce omówił inwestycje, jakie w ubiegłych latach zostały zrealizowane na osiedlu. Rozpoczął od prezentacji zdjęć, przedstawiających szereg zmodernizowanych ulice Modlina Starego, zestawionych z fotografiami tych samych miejsc, wykonanymi przed remontem. Następnie przeszedł do infrastruktury, służącej wypoczynkowi i rekreacji, wymieniając siłownią na powietrzu, boiska i dwa place zabaw. Wspomniał ponadto o dokonanej w ubiegłych latach modernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budowie osiedlowej kanalizacji.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w czasie której obecni wymieniali bieżące problemy osiedla oraz proponowali, jakie inwestycje można zrealizować w przyszłości na terenie Modlina Starego. Wśród tych pierwszych już na początku poruszono kwestię utrzymania czystości na ulicach poprzez zwiększenie ilości koszy na śmieci. Zwrócono również uwagę na konieczność podjęcia odpowiednich działań o charakterze edukacyjnym tak, aby ci, którzy śmiecą wiedzieli, że to również ich pieniądze trzeba później wydać na posprzątanie otoczenia.

Wśród innych bieżących problemów, obecny na spotkaniu radny Marek Ciesielski wymienił potrzebę modernizacji placu zabaw na ul. 3 Maja, uzyskując ze strony burmistrza zapewnienie, że będzie ona zrealizowana, podobnie jak w innych częściach miasta. Radny zaproponował ponadto wybudowanie w Modlinie Starym urządzeń, służących do tzw. streetworkoutu, czyli treningu ulicznego o charakterze bardziej wyczynowym niż typowe siłownie napowietrzne. Jako miejsce realizacji inwestycji zebrani wskazali teren przy placu zabaw na 3 Maja  lub obszar przy ul. Mieszka I, a najlepiej – jak półżartem-półserio stwierdził jeden z zebranych – i tam i tu. Padł również pomysł stworzenia centrum aktywności mieszkańców, które służyłoby w dużym stopniu osobom starszym.

W czasie spotkania,  wskazywano na konieczność poprawy jakości komunikacji Modlina Starego z centrum miasta, w tym potrzebę zadbania o większe bezpieczeństwo rowerzystów, przemierzających most na Narwi. Jak zauważył burmistrz, dużym udogodnieniem byłoby wydzielenie dla jednośladów części kładki technicznej, znajdującej się przy moście kolejowym, ale nie zgadzają się na to PKP. Kowalski zapewnił jednak, że miasto będzie o to walczyć, aby most narwiany nie był “czarną dziurą” na  trasie planowanej ścieżki rowerowej, która ma objąć całe miasto.

W trakcie konsultacji  poruszono ponadto kwestię podłączenia do kanalizacji ostatnich posesji przy ul. Mieszka I, które, według słów burmistrza, ma być realizowane w tym lub przyszłym roku, po przejęciu fragmentu sieci przez nowodworski ZWiK.

Na spotkaniu wspomniano także  o konieczności wymiany źródeł ciepła i zmniejszenia emisji gazów, zwracając uwagę, że w okresie grzewczym nad Modlinem  często unosi się smog. Omawiano również kwestię gazyfikacji osiedla.

Jak zapewniał burmistrz, wszystkie pomysły zostały skrzętnie zapisane i będą brane pod uwagę przy tworzeniu strategii rozwoju Nowego Dworu na lata 2017-2030. Jak zmieni się miasto w ciągu najbliższych lat i czy mieszkańcy będą z tego zadowoleni? Czas pokaże.

Tomasz Parciński

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *