Facebook
Będą spore utrudnienia dla nowych kierowców! „Okres próbny” będzie trwał 2 lata!

2022-04-22 3:20:18

Kolejne zmiany, które ukrywa ustawa „Prawo o ruchu drogowym” będzie dotyczyć nowych kierowców, którzy dopiero co otrzymają prawo jazdy kategorii B. Przez dwa lata będą zobowiązani do przestrzegania „Okresu próbnego”, który nie ułatwi im pierwszych samodzielnie pokonywanych kilometrów. Wciąż nie wiadomo od kiedy będzie obowiązywać, ale wiadomo na czym ma polegać. Eksperci z Yanosika wyjaśniają.

Zmieniły się zasady dla kursantów

Wraz z biegiem lat zmieniło się kilka ważnych zasad, które obowiązują chętnych do zrobienia uprawnień do kierowania pojazdem. Przede wszystkim muszą wyrobić numer PKK – Profil Kandydata na Kierowcę, o który muszą wnioskować u starosty. Zanim jednak to zrobią, muszą przejść badania lekarskie, których koszt wynosi 200 zł. Stawka jest taka sama u każdego lekarza.
Zmianom uległy również koszty, choćby samego kursu. Ośrodki szkolenia kierowców pobierają opłaty za cały kurs prawa jazdy kat. B w kwocie około. 2300 zł – 3000 zł. Oczywiście można płacić w systemie ratalnym.
Sam egzamin państwowy kosztuje łącznie 170 zł, część teoretyczna 30 zł, z kolei praktyczna 140 zł. W przypadku nieudanego pierwszego podejścia, kursanci są skazani na znacznie większe opłaty. A jak wiadomo, stres potrafi skutecznie pokrzyżować plany, nawet najbardziej opanowanym kursantom.

Coraz trudniej zdać prawo jazdy?

Kursantów prawa jazdy kategorii B czeka wiele wyzwań, zanim otrzymają upragnione uprawnienia. Muszą ukończyć kurs teoretyczny oraz pierwszej pomocy, wyjeździć 30 godzin, zdać egzaminy wewnętrzne, a następnie państwowe z teorii oraz praktyki.
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy kat. B w Polsce nie jest na wysokim poziomie. W 2021 roku w Poznaniu na 26 498 egzaminów teoretycznych zdało 58,37% (13 960) kursantów, a praktycznych już tylko 36,32% (12 414) na 35 380 egzaminów.
W Warszawie, w dzielnicy Bemowo, w drugim tygodniu kwietnia odnotowano 53,60% zdanych egzaminów teoretycznych, 30,20% praktycznych. Z kolei w Radarowej teorię zdało 47,30%, a praktykę 28,40%. W Olsztynie, w pierwszym półroczu 2021 roku, egzamin teoretyczny na kat. B zdało 56,81%, a praktyczny 32,99%.
Największą zdawalność egzaminów teoretycznych w 2021 roku odnotowano w Lublinie (65,60%), Rzeszowie (64,05%), Bielsko-Białej (63,57%) czy w Słupsku (52,58%). Natomiast egzamin praktyczny najlepiej zdawany był w Ostrołęce (53,03%), Kaliszu (51,67%) oraz w Suwałkach (47,33%).

Kursanci prawa jazdy kategorii B w 2021 roku musieli zmierzyć się z szeregiem zmienionych przepisów, a Ci którzy podjęli się zdawania już w 2022 roku także musieli odświeżyć swoją wiedzę z zakresu wykroczeń drogowych oraz kar. Obecna baza pytań, która wynosi ponad 2 000 stanowi niemały test wiedzy nawet dla doświadczonych kierowców – komentuje Julia Langa, Yanosik A to jeszcze nie koniec zmian, z którymi będą musieli się borykać nowi kierowcy. Wciąż czekamy na informacje dotyczące wprowadzenia „Okresu próbnego”, który narzuci im inne zasady, niż te które obowiązują doświadczonych kierowców – dodaje.

Będzie „Okres próbny” dla nowych kierowców

W zmienionej ustawie „Prawo o ruchu drogowym” znajdziemy w rozdziale 14, art. 91 informacje o “Okresie próbnym” dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B. „Okres próbny” będzie obowiązywał od dnia, w którym zostało odebrane prawo jazdy.

W tym czasie, świeżo upieczony kierowca będzie zobowiązany do:

 • Odbycia pomiędzy 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

 • Przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończonych szkoleniu i kursie, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.

 • Kierowania wyłącznie pojazdem samochodowym, który będzie oznakowany z tylu i przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego.

Dodatkowe (obowiązkowe) kursy dla kierowców

Kursy będą organizowane przez WORD odpłatnie, będą trwały 2 godziny, a w ich trakcie kierowcy dowiedzą się więcej o:

 • Czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego

 • Problematyce wypadków drogowych

 • Psychologicznych aspektach kierowania pojazdem oraz uczestnictwie w ruchu drogowym.

Wysokość opłaty za szkolenie teoretyczne nie będzie mogła przekroczyć 100 zł.

Z kolei praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym przeprowadzone będzie przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy, również odpłatnie. Zajęcia będą trwały 1 godzinę, a kierowcy dowiedzą się więcej o:

 • Niebezpieczeństwach wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości,

 • Postawie defensywnej.

Wysokość opłaty za praktyczne szkolenie nie będzie mogła przekroczyć 200 zł.

Wciąż niestety docierają do nas wiadomości, że nowi kierowcy, w wyniku przekroczenia prędkości jazdy lub niedostosowania jej do aktualnych warunków na trasie, doprowadzili do wypadku. Nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Takie szkolenia mogą podnieść świadomość świeżych kierowców i uzmysłowić im, jak łatwo można stracić panowanie nad kierownicą, zwłaszcza gdy na drodze są niesprzyjające warunki – komentuje Julia Langa, Yanosik

Tego zabroni się świeżym kierowcom!

Nowi kierowcy, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, będą mieli zakaz:

 • przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym,

 • przekraczania prędkości 80 km/h poza obszarem zabudowanym

 • przekraczania prędkości 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;

 • kierowania pojazdem nieoznakowanym wyżej wspomnianym zielonym listkiem klonowym

 • podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B,

 • osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

Nowy kierowca, który jeszcze nie zdążył nabrać doświadczenia za kółkiem może nie poradzić sobie w sytuacjach jazdy z wysoką prędkością. Zważywszy na to, że wciąż najwięcej godzin nauki praktycznej spędza się w mieście, gdzie ograniczenia prędkości są zwykle do 50 km/h, jazda autostradą lub drogą ekspresową z prędkością 120 km/h może być ogromnym wyzwaniem dla nowego kierowcy, a nawet powodować nadmierny stres, co może doprowadzić do kolizji lub wypadku – mówi Julia Langa, Yanosik

Okres próbny obowiązuje również w innych państwach

Otrzymanie prawa jazdy na tzw. okres próbny jest popularne w kilku państwach na świecie. Ci kierowcy, którzy popełnią w jego czasie poważniejsze wykroczenia drogowe, będą mogli utracić niedawno zdobyte prawo jazdy. Gdzie obowiązuje okres próbny?

 • W Austrii, trwa 3 lata

 • W Francji, trwa 2 lub 3 lata, w zależności od wybranej opcji kursu

 • W Norwegii trwa 2 lata

 • W Niemczech trwa 2 lata

 • W Ukrainie trwa 2 lata

 • W Brazylii trwa rok

Ponadto – w Austrii, nowi kierowcy muszą ukończyć 4 sesje treningowe po 50 minut, na temat doskonalenia warsztatu jazdy oraz jednodniowe szkolenie (8,5h) z zakresu bezpieczeństwa. W Chinach muszą uczestniczyć w teoretycznym kursie uzupełniającym, który dotyczy bezpiecznego poruszania się po drodze.

Wciąż nie wiadomo od kiedy ma obowiązywać „Okres próbny” dla nowych kierowców. Informacje zawarte w zmienionej ustawie mówią wyłącznie, że minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi we własnym dzienniku urzędowym komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, które umożliwią przekazywanie danych.

www.yanosik.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *