Będą mogli sprawdzić na miejscu czym ogrzewasz dom

2022-09-24 8:58:13

Sejm przyjął poprawki do uchwały o dopłacie na ogrzewanie, po to, by zapobiec ewentualnym wyłudzaniom dodatku węglowego


Od 17 sierpnia właściciele budynków mogli składać wnioski o przyznanie dodatku na zakup węgla. Od samego początku była mowa, że tylko te wnioski będą rozpatrzone, których właściciele zgłosili swoje źródła ogrzewania do CEEB. Jak się okazało ustawa posiadała pewne nieszczelności, które doprowadzały do sytuacji, że osoby zamieszkujące pod tym samym adresem i korzystające z tego samego źródła ogrzewania wnioski składały osobno. Gminy natomiast nie posiadały wyraźnych instrukcji w jaki sposób wnioski weryfikować, by przyznać dodatek.

Wprowadzali korekty licząc na wyższy dodatek

W nowelizacji uwzględniono dopłaty nie tylko do węgla, ale również do innych paliw. I tak osoby ogrzewające się pelletem mogą otrzymać 3 tys. zł., olejem opałowym – 2 tys. zł, drewnem kawałkowym – 1 tys. zł. Natomiast gazem LPG – 500 zł.
Nagminnym stało się wprowadzanie korekt do deklaracji w CEEB takich, by w deklaracji wykazać źródło ciepła uprawniające do otrzymania dopłaty. Dlatego 2 września Sejm przyjął poprawki do uchwały, które m.in. odbierają możliwość korekty deklaracji w CEEB. Po wejściu w życie uchwały nie będzie można tego zrobić ani w formie elektronicznej czy też bezpośrednio w urzędzie gminy. Jak się dowiedzieliśmy, w okresie do 1 sierpnia do 14 września br. w nowodworskim Urzędzie Gminy złożono 85 deklaracji, w tym 71 dotyczyła źródeł ciepła uwzględnionych w dodatku węglowym. Nie można ustalić, które z tych deklaracji to korekty, a które złożyli spóźnialscy (czas na złożenie deklaracji był do końca czerwca br.).
Deklaracje są składane w formie oświadczenia. Do ich złożenia nie trzeba przedstawiać żadnych innych dokumentów technicznych pieca, który się posiada – przekazał naszej redakcji Wojciech Lewandowski, podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej. – Ja jako osoba wprowadzająca deklarację wprowadzam ją w takiej formie, w jakiej ona wpłynęła do Urzędu. Administrator dopytywany o ewentualne wątpliwości podkreślał, że to osoba składająca ma wypełnić deklarację tak jak jej się wydaje, a my mamy ją po prostu wprowadzać do systemu elektronicznego. Nie mamy narzędzi umożliwiających weryfikację złożonych deklaracji – dodał pracownik urzędu.

Nowela poszerza uprawnienia urzędników

Gminy zostały zobligowane do wnikliwej analizy wniosków o dopłaty na ogrzewanie. Urzędnik weryfikujący wniosek będzie mógł porównać dane np. z wnioskami o inne świadczenia, jak choćby o dodatek osłonowy, zajrzeć do deklaracji śmieciowej, podatkowej itp. Urzędnik będzie miał również prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu podania źródła ciepła.

MM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…