Awans i medale. Tak oficerowie obchodzili swoje święto

2015-07-22 1:48:03

4 lipca 2015 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej obchodził swoje święto. Wśród zaproszonych gości obecna była m.in. Anna Aksamit – senator RP

Uroczystość, która odbyła się w Legionowie, rozpoczęła się hymnem państwowym. W imieniu prezydenta Legionowa uczestników powitała Danuta Szczepanik – sekretarz Urzędu Miasta Legionowo. Zabierając głos płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP podziękował prezydentowi miasta Romanowi Smogorzewskiemu za wsparcie w zorganizowaniu obchodów, powitał przybyłych gości i zaprezentował najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Związek w 2015 r. Organizacja m.in. zorganizowała kilkadziesiąt uroczystości patriotyczno-religijnych, pięć konkursów i rajdów historycznych, podpisała trzy nowe porozumienia o współpracy, a jej członkowie odbyli kilkanaście spotkań historyczno-wojskowych z młodzieżą.

Podczas święta odczytano decyzję w sprawie mianowania na stopień kapitana Andrzeja Raka – 101-letniego kombatanta i członka ZOR RP. Gratulacje od wszystkich członków Związku oraz dyplom i upominek przekazał na ręce kpt. Andrzeja Raka płk rez. Alfred Kabata.

Ponadto Minister Obrony Narodowej odznaczył kpt. Andrzeja Raka Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, a Marszałek województwa Mazowieckiego Medalem “Pro Masovia”.

Minister Obrony Narodowej odznaczył również Złotym Medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju 91-letniego Romana Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela Nowego Dworu Mazowieckiego.

Brązowe Medale Za Zasługi Dla Obronności Kraju otrzymali: Teresa Stroińska – Macińska i ppor. rez. Piotr Szczepaniak. Z kolei Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej udekorowano Mateusza Derylaka.

Złotym Medalem za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczony został płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes ZOR RP, a srebrnym por. w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski.

Piotr Pniewski – wiceprezes ZG Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, odznaczył płk. rez. Alfreda Kabatę i Kazimierza Szczerbatko Medalami (odznaką) “Pamięci Krystyny Krachelskiej- Pamięci Powstania Warszawskiego” nadanymi przez prezydium ZG tej organizacji.

Marcin Łada przekazał płk rez. Alfredowi Kabacie nowo wydaną książkę zatytułowaną “Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A” autorstwa prof. Danuty Kisielewicz. W książce tej zawarto informację o działaniach ZOR RP  na rzecz odsłonięcia tablicy upamiętniającej oficerów przetrzymywanych w oflagu w Murnau.

(k)/Fot. Kamil Malinowski

 

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *