7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

2022-04-07 9:32:20

Dwie trzecie mieszkańców województwa mazowieckiego ocenia swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Osoby dorosłe najczęściej cierpią na bóle dolnej partii pleców i wysokie ciśnienie krwi, zaś dzieci na alergię i choroby oka. Z danych wynika, że na przestrzeni ostatnich lat poprawił się na Mazowszu dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej: liczba osób przypadających na 1 przychodnię spadła z 2642 w 2010 r. do 1753 w 2020 r.

Infografika pokazuje wybrane zagadnienia dotyczące oceny stanu zdrowia w województwie mazowieckim oraz informację o szczepieniach przeciw Covid-19 w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Grafika Ludność według oceny stanu zdrowia (notka a), w odsetkach

Po lewej stronie infografiki, w formie graficznej, zaprezentowano stan zadowolenia ludności ze swojego zdrowia. Dane pokazano w wartości procentowych, a obok umieszczono ikony mimiki twarzy. W 2014 r. 24,1% osób oceniło swoje zdrowie jako bardzo dobre (ikona uśmiechniętej twarzy), w 2019 r. ilość ta wzrosła do 26,2%. Jako dobry stan swojego zdrowia w 2014 r. oceniło 44,8%, (ikona uśmiechniętej twarzy), w 2019 r. – 42,5%. Zdrowie ocenione jako takie sobie w 2014 r. miało 21,5% osób (ikona neutralnego wyrazu twarzy), w 2019 r. – 22,5%. Jako zły stan swojego zdrowia w 2014 r. oceniło 7,8% osób (ikona smutnej twarzy), w 2019 r. – 7,2%. Jako bardzo zły stan swojego zdrowia w 2014 r. oceniło 1,8% osób, (ikona smutnej twarzy), w 2019 r. – 1,6%.

Wykres Liczba ludności przypadająca na 1 przychodnię

Obok po prawej stronie na wykresie kolumnowym zaprezentowano liczbę ludności przypadającą na
1 przychodnię w latach 2010–2020. W 2010 r. na 1 przychodnię przypadało 2642 osoby, liczba ta sukcesywnie spadała i w roku 2020 r. wyniosła 1753. Link do arkusza z danymi do wykresu w formacie Excel

Grafika Ludność według częstości spożywania warzyw i owoców (notka a, b), w odsetkach

Poniżej, w formie graficznej, zaprezentowano informację o tym, jak często były spożywane warzywa
i owoce. Warzywa w 2019 r. co najmniej raz dziennie spożywało 57,0% osób, 4–6 razy w tygodniu – 25,1%, 1–3 razy w tygodniu – 14,5%, rzadziej niż 1 raz w tygodniu – 3,1%, nigdy – 0,4%. Warzywa w 2014 r. co najmniej raz dziennie spożywało 63,7% osób, 4–6 razy w tygodniu – 19,5%, 1–3 razy w tygodniu – 14,4%, rzadziej niż 1 raz w tygodniu – 2,2%, nigdy – 0,2%. Owoce w 2019 r. co najmniej raz dziennie spożywało 59,5% osób, 4–6 razy w tygodniu – 19,7%, 1–3 razy w tygodniu – 15,7%, rzadziej niż 1 raz w tygodniu – 4,7%, nigdy – 0,3%. Owoce w 2014 r. co najmniej raz dziennie spożywało 64,5%, osób, 4–6 razy w tygodniu – 18,0%, 1–3 razy w tygodniu – 13,8%, rzadziej niż 1 raz w tygodniu – 3,2%, nigdy – 0,5%.

Wykres Osoby w wieku 0–14 lat według wybranych chorób lub dolegliwości przewlekłych (notka a), w odsetkach

Poniżej, po lewej stronie, na wykresie słupkowym, przy wykorzystaniu ikonek graficznych odpowiadających tematycznie do stanu chorobowego, pokazano dane w odsetkach o dzieciach według wybranych dolegliwości lub chorób. Zarówno w 2014 r. jak i 2019 r. największy odsetek dzieci miało alergię, tj. w 2014 r. – 14,8%, a w 2019 r. – 16,1%. Następnie choroby oka w 2014 r. – 5,9%, w 2019 r. – 5,1%. Astma w 2014 r. – 3,1%, w 2019 r. – 3,2%%. Choroby kręgosłupa w 2014 r. 1,3%, w 2019 r. 1,0%. Częste bóle głowy w 2014 r. 2,8%, w 2019 – 0,7%. Inne choroby zarówno w 2014 r. jak i 2019 r. – 8,6%.

Wykres Osoby w wieku 15 lat i więcej według wybranych chorób lub dolegliwości przewlekłych (notka a), w odsetkach

Poniżej, po lewej stronie, na wykresie słupkowym, przy wykorzystaniu ikonek graficznych odpowiadających tematycznie do stanu chorobowego, pokazano dane w odsetkach o osobach w wieku 15 lat i więcej według wybranych dolegliwości lub chorób. Zarówno w 2014 r. jak i w 2019 r. największy odsetek osób
w wieku powyżej 15 lat cierpiało na bóle dolnej partii pleców, tj. w 2014 r. – 24,5%, a w 2019 r. – 25,6%. Wysokie ciśnienie krwi miało w 2014 r. – 24,2% badanych, a w 2019 r. – 24,9%. Choroba zwyrodnieniowa stawów
w 2014 r. – 15,6%, w 2019 r. 14,4%. Choroby tarczycy w 2014 r. 8,1%, w 2019 r. 10,0%. Alergia w 2014 r. – 8,8%, w 2019 r. 9,4%. Cukrzyca w 2014 r. – 6,0%, w 2019 r. – 7,1%. Choroba wieńcowa, dusznica bolesna
w 2014 r. – 9,8%, w 2019 r. – 6,9%. Depresja w 2014 r. – 3,7%, w 2019 r., – 4,6%. Astma w 2019 r. – 4,1%,
w 2019 r. – 4,0%. Zawał serca i jego konsekwencje zarówno w 2014 jak i 2019 r. 2,8%.

Mapa Udział osób zaszczepionych co najmniej 1 dawką szczepionki przeciw Covid-19 (notka c). Stan w dniu 18 marca 2022 r.

Poniżej, po lewej stronie, za pomocą natężenia koloru na mapie, zwizualizowano poziom zaszczepienia osób w wybranych krajach Europy przynajmniej 1 dawką szczepionki przeciw Covid-19. Najwięcej zaszczepionych wystąpiło w Portugalii – 94,0%, a najmniej w Bułgarii – 29,9%. W grupie krajów o wysokim odsetku zaczepionych znalazły się kraje, między innymi, takie jak: Malta – 87,3%, Hiszpania – 86,7%. Włochy – 84,4%. Według danych z krajowego rejestru, w Polsce co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 59,1% osób, a w województwie mazowieckim 65,5%. Link do arkusza z danymi do mapy w formacie Excel

Grafika Ludność według szczepienia przeciw grypie (notka a), kiedykolwiek wykonane

Obok, po prawej stronie mapki, w formie graficznej, zaprezentowano informację o szczepieniach przeciw grypie, które były kiedykolwiek w życiu wykonane. W 2019 r. – 25,1% osób było szczepionych przeciw grypie kiedykolwiek w życiu, natomiast nigdy się nie szczepiło – 74,9%. W 2014 r. – 22,6% szczepiło się,
a 77,4% nigdy.

 

Źródło: https://warszawa.stat.gov.pl/

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *