Facebook
260 000 zł wpłynie do Gminy Nasielsk

2022-06-03 11:30:14

Wczoraj, 3 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Zastępca Burmistrza Nasielska Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Skarbnik Nasielska Rafał Adamski w towarzystwie Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcina Podsędka, Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Anny Brzezińskiej i Piotra Kandyby podpisali umowy w ramach:
programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 na realizację zadań w 17 sołectwach Gminy Nasielsk. Sołectwa, które otrzymały dofinansowanie:
– Budy Siennickie – na budowę chodnika przy drodze
– Krogule – na wykonanie wiaty przystankowej
– Popowo Północ – na dobudowę oświetlenia ulicznego
– Zaborze – na zakup lamp solarnej
– Konary – na zakup siłowni zewnętrznej przy terenie świetlicy wiejskiej
– Pniewo – dobudowa oświetlenia ulicznego
– Jaskółowo – na dobudowę oświetlenia ulicznego
– Mokrzyce Dworskie – na dobudowę oświetlenia ulicznego
– Winniki – na dobudowę oświetlenia
– Siennica – na dobudowę oświetlenia ulicznego
– Chlebiotki – na dobudowę oświetlenia ulicznego
– Mokrzyce Włościańskie – na dobudowę oświetlenia ulicznego
– Chechnówka – na dobudowę oświetlenia ulicznego
– Pniewska Górka – na dobudowę oświetlenia ulicznego
– Psucin – na dobudowę oświetlenia ulicznego
– Lubominek – na dobudowę oświetlenia ulicznego
– Wągrodno – na dobudowę oświetlenia ulicznego
Kwota dofinasowania: 170 000 zł.
programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację projektu pt. „Zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie Gminy Nasielsk”
Koszt zadania: 180 000 zł, dofinasowanie 90 000 zł.

Wydział Organizacji i Promocji UM Nasielsk

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *