10 MLN ZŁ NA RENOWACJĘ MAZOWIECKICH ZABYTKÓW

2022-03-31 6:19:55

Ruszył nabór do programu „Mazowsze dla zabytków”. O środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach można ubiegać się do 19 kwietnia br. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 10 mln zł. W zeszłym roku dofinansowanie otrzymało 30 zabytków z regionu warszawskiego.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, jak ważne jest ratowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza. – Dzięki naszemu wsparciu w zeszłym roku udało się odrestaurować, wyremontować czy poddać konserwacji blisko 150 zabytków w całym województwie mazowieckim. Odnowionych zostało wiele obiektów sakralnych, dworków czy pałaców. Często oprócz dawnego wyglądu, zyskały też nowe funkcje. Dlatego zachęcam do składania wniosków w tegorocznym naborze – dodaje.

Kto może się zgłosić?

O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Radna Jadwiga Zakrzewska, przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że samorząd Mazowsza każdego roku przeznacza środki na mazowieckie zabytki. – W samej Warszawie i okolicznych powiatach dzięki naszemu wsparciu dofinansowano w sumie 30 obiektów zabytkowych. Odrestaurowane dwory, pałace czy kościoły, otrzymały certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza” i są świadectwem wysokiej wartości artystycznej oraz wielkiej wagi kulturowej i historycznej.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 tys. zł i może stanowić do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac. Wyjątkiem będzie dotacja na zabytek, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych prac lub, gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac. Wówczas kwota dotacji może wynieść nawet do 100 proc. nakładów koniecznych. Ubiegający się o wsparcie może złożyć tylko jeden wniosek.

Na jakie prace można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Przyznane środki mogą pokryć działania od etapu ekspertyz, wykonania dokumentacji czy projektu, po zakup materiałów i wykonanie prac budowlanych. W Warszawie i okolicznych powiatach dzięki programowi dofinansowania zabytków, pracom remontowym i konserwatorskim w ubiegłym roku poddano 8 budynków kościołów, 2 klasztory, 2 plebanie i warszawską cerkiew. Odnowiono także organy (np. w kościele w Mińsku Mazowieckim), ołtarze, obrazy, figury świętych czy konstrukcję podtrzymującą dzwon w Kałuszynie. Obok obiektów sakralnych na liście dofinansowanych zabytków znalazły się również Pałac Zamoyskich w Warszawie oraz pałace w Brwinowie, Skrzeszewach i Pruszkowie czy dwór Bacciarellich w Kraskach. Odrestaurowano również urząd pocztowy w Kałuszynie, ratusz w Górze Kalwarii, zabytkową stajnię w gminie Wodynie, a w Kiczkach Pierwszych młyn wodny.

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 19 kwietnia br. wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora wniosków w serwisie Witkac (www.witkac.pl). Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to 12 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, kontakt do pracowników Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej, którzy udzielają dodatkowych informacji oraz instrukcja obsługi systemu Witkac, znajdują się na stronie internetowej Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r. na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami (Mazowsze dla zabytków) – Witryna Mazovia.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *